Uutiset

Kielisuihkuja vaikkapa kiinaksi tai italiaksi – vieraskieliseen toimintaan keskittyvät päiväkodit ovat yleistyneet Suomessa

Englannin kielen opiskelu aloitetaan jo päiväkodeissa. Suomesta löytyy kuitenkin päiväkoteja, joissa puhutaan saksaa, espanjaa ja arabiaa.
Englanninkielisille päiväkodeille on kysyntää pääkaupunkiseudun ulkopuolellakin. Kuva: Tapio Tuomela

Englanninkielisten päiväkotien lisäksi Suomessa on päiväkoteja, joissa toimintakielinä on esimerkiksi saksa, espanja, venäjä, ranska tai arabia. Helsingin seudulla englanninkielisten päiväkotien määrää ollaan lisäämässä.

Yksityisistä päiväkodeista ei vielä ole olemassa virallista tietoa.

– Varda-tietovarantoon aletaan kerätä tietoa yksityisistä varhaiskasvatuksen järjestäjistä vuonna 2020. Tällä hetkellä tiedot löytyvät pääsääntöisesti kuntien sivuilta, Opetushallituksen varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija Kati Costiander kertoo.

Hän lisää, että erilaiset kielikylpyihin ja vieraskieliseen toimintaan pohjaavat päiväkodit ovat kuitenkin yleisiä.

Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen kertoo, että Suomessa on 501 yksityistä päiväkotitoiminnan järjestäjää. Puolet niistä on yhdistysten ja puolet yritysten ylläpitämiä.

– Meilläkään ei ole tietoa, miten moni päiväkodeista on esimerkiksi englanninkielisiä.

 

Englanninkielisille päiväkodeille on kysyntää Helsingin ulkopuolellakin. Tampereen kaupungin asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere kertoo, että kaupungissa on yksityisiä englanninkielisiä päiväkoteja ja kunnallisella puolella englanninkielinen ryhmä.

– Tarjonta vastaa kysyntää ja palvelee osittain myös seutukuntaa, Mantere sanoo.

Kaupungin päiväkodin englanninkielisessä ryhmässä on noin 20 lasta ja yksityisessä englanninkielisissä päiväkodeissa noin 220 lasta.

– Englanninkieliset päiväkotiryhmät ovat isoin kaksikielisen varhaiskasvatuksen kieliryhmä. Mutta myös ranskan- ja saksankielisellä puolella on vankat perinteet.

Tampereen kaupungin projektisuunnittelija Outi Verkama kertoo, että Tampereella alkoi kolme vuotta sitten Tampereen yliopiston kielenopettajaopiskelijoiden Kieliä kehiin -hanke, jossa lapsille tarjotaan kielisuihkuja.

Kielisuihkuissa tutustutaan eri kieliin ja kulttuureihin. Verkaman mukaan päiväkodit tilaavat usein myös niitä kieliä, jotka ovat kotikielenä heidän päiväkotiensa lasten perheissä.

– Se vahvistaa osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta.

Kielisuihkuja on pidetty kaikkiaan kahdeksalla kielellä: englanniksi, espanjaksi, kiinaksi, ruotsiksi, ranskaksi, saksaksi, venäjäksi ja italiaksi.

– Kielisuihkut toimivat hyvin pohjana päiväkodin omalle kielikasvatus- ja globaalikasvatustyölle, Verkama sanoo.

 

Turussa on yksityisiä kielipäiväkoteja, jotka tarjoavat varhaiskasvatusta englannin, ranskan, venäjän ja vironkielellä.

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala toteaa, ettei lasten määrässä kielipainotteisissa päiväkodeissa ole juuri tapahtunut muutosta.

– Kielipainotteisissa päiväkodeissa on kaikkiaan 615 lasta.

Suurin osa lapsista on englanninkielisissä ryhmissä.

Ranskalaiseen kielikylpyyn osallistuu noin 50 lasta sekä venäläiseen ja espanjanrikasteiseen kumpaankin reilut 30.

13 lasta osallistuu suomi-viro-venäjä-painotteiseen päivähoitoon.

Oulussa on englanninkielistä, saksan-, ruotsin- ja saamenkielistä päivähoitoa.

– Vieraskielisistä englanninkielinen on suosituin. Paikkoja on 72, Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen palveluohjauksen tiimivastaava Marianne Kokkomäki kertoo.

Saksankielisessä päiväkodissa osa opetuksesta on suomeksi, paikkoja on 24, ruotsinkielisessä on 84 paikkaa.

– Englanninkielisessä esiopetusryhmässä on 21 lasta, Kokkomäki summaa.