Uutiset

Kierrätys kannattaa

Kierrätys edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua. Luonnonvaroja säästetään käyttämällä materiaaleja ja tuotteita uudelleen. Ympäristöä rasitetaan vähemmän toimimalla annettujen ohjeiden mukaisesti aina syntypaikkalajittelusta uusioraaka-aineeksi jalostamiseen asti.

Huolimatta pitkistä välimatkoista ja pienestä asukastiheydestä, Suomi on kierrätyksessä Euroopan kärkimaita. Esimerkiksi paperin kierrätyksessä Suomi sijoittuu maailman viiden kärkimaan joukkoon.

Kantahämäläisten asuinkiinteistöjen on mahdollista kierrättää paperia, pahvia, keräyskartonkia, lasia ja pienmetallia.

Suurempien kiinteistöjen kannattaa järjestää kierrätettävien jakeiden kiinteistökohtainen keräys ja pienemmät voivat toimittaa jakeet aluekeräyspisteisiin. Keräyspisteistä jakeet toimitetaan materiaalikierrätykseen.

Kierrätettävän jätejakeen tyhjennys on yleensä edullisempaa kuin kaatopaikkajäteastin tyhjennys – kiinteistö säästää selvää rahaa.

Alueella vireillä oleva jätteenpolttoratkaisu ei vaikuttane eri jätejakeiden kierrätykseen.

EU-direktiivit ja jätelaki asettavat materiaalikierrätyksen etusijalle. Jätteiden poltossa tulisi lähteä ympäristönsuojelunäkökulmasta. Tällöin jätteet käsitellään polttamalla siihen tilaan, että ne voidaan turvallisesti sijoittaa lopullisesti kaatopaikoille.

Polttokäsittelyyn voidaan ohjata biojätettä ja lietettä, jos niistä jalostetuille multatuotteille ei löydy käyttöä. Jätteen poltossakin on hyödynnettävä syntyvä energia.

Pertti Koskelainen

toimitusjohtaja

Hämeenlinnan Puhtaanapito Oy

Päivän lehti

26.1.2020