Uutiset

Kiertokapulan jätteidenkeräys

Nimimerkki Marcus Marjanpoimija kirjoitti maanantain lehdessä Kiertokapulan jätteidenkeräyksestä.

Kiertokapula Oy:n alueella on biojätteenkeräilyssä 15:ssä kunnassa ollut käytössä ns. mustavaaleapussijärjestelmä. Sen lisäksi suurkertymäkohteista biojätteitä on kerätty myös erilliskeräysjärjestelmällä. Kaikista näistä kunnista tulevien mustavaaleapussikuormien lajittelu Optisella erottelulaitoksella on lopetettu reilu kuukausi sitten.

Lehdistö on kohtalaisen paljon kirjoitellut aiheesta. Hämeen Sanomissa oli jätteistä koko sivu 24.4.2005, jolloin yhdessä artikkelissa myös mainittiin, että Kiertokapula on lopettanut pussien lajittelun. Luopumiseen oli monia syitä.

Järjestelmällä talteen saadun biojätteen määrä oli erittäin alhainen verrattuna kuntiin, joissa on erilliskeräys, vaikka näissä vain osa kiinteistöistä on velvoitettuja lajittelemaan biojätteensä.

Kompostointilaitokselle tulevasta biojätteestä erilliskeräyksellä saatiin 80 % ja ainoastaan 20 % kertyi näistä mustista pusseista. Kuitenkin mustat pussit aiheuttivat valtaosan kustannuksista.

Järjestelmän toimivuudesta tai toimimattomuudesta ei auta osoitella ketään, syitä on monia.

Kaikki eivät lajitelleet, osa laittoi kuivajätettä mustiin pusseihin, pussit olivat osin liian heikkoja ja menivät rikki etenkin pakkasella, kuormaan tuli pusseja rikkovia jätekappaleita, laitoksella oli toimintahäiriöitä ja niin edelleen.

Kiertokapulan alueella käytetään jatkossa ainoastaan erilliskeräysjärjestelmää.

Tällä hetkellä, vuoden loppuun pussijärjestelmään kuuluneet kiinteistöt voivat laittaa biojätteensä samoihin pusseihin kuivajätteen kanssa ja kaikki tämä päätyy jätetäyttöön.

Isoissa asuinkiinteistöissä (raja vaihtelee viidestä kymmeneen huoneistoon) lajittelua ei ehkä kannata lopettaa, vaikka pussin värillä ei enää olekaan väliä.

Vuoden 2006 alusta alkaa nimittäin biojätteiden erilliskeräys isoissa asuinkiinteistöissä ja muissa runsaasti biojätettä tuottavissa kiinteistöissä.

Tulevista keräysvelvoitteista ja rajoista päättää kunta jätehuoltomääräyksissään, joita käsitellään paraikaa lautakunnissa.

Erilliskeräyksellä saadaan yleensä puhtaampaa tavaraa kompostointiin, jolloin myös kompostituotteen valmistuskustannukset, laatu ja sitä myöten kysyntä paranevat.

Etenkin omakotiasukkaita innostetaan omatoimiseen kompostointiin, josta asukkaat saavat jopa rahallista hyötyä.

Kun jätteiden energiahyödyntäminen alkaa parin vuoden kuluttua, pienkiinteistöjen jäteastioihinsa laittama biojäte hyödynnetään muun jätteen kanssa energiantuotannossa. Tällä tavalla hyödyntämisaste saadaan todella korkeaksi.

Kari Mäkinen

toimitusjohtaja

Kiertokapula Oy

Päivän lehti

19.1.2020