Uutiset

Kiinan palkkakustannukset

Jyri Vankka sanoi kirjoituksessaan 3.6.2005 työvoiman hinnan olevan Kiinassa kymmenesosan siitä mitä Suomessa ja tarjosi tähän selitykseksi vapaiden ay-liikkeiden puuttumisen. Osaltaan syy voikin olla tämä, mutta ei pidä myöskään unohtaa, että Kiinan hintataso on paljon matalampi kuin Suomen.

Mielestäni se onko palkkojen ostovoima sama Kiinassa ja Suomessa on tärkeämpi asia vertailtavaksi, kuin palkkojen rahamääräinen summa.

Koska palkat rahamääräisesti ovat Kiinassa pienemmät, niin on vain järkevää siirtää osa tuotannosta kyseiseen maahan, koska silloin saavutetaan säästöjä palkkakustannuksissa.

Aikaisemmin suomalaiset saivat elantonsa maataloudesta, sitten teollistuminen loi työpaikkoja. Tällä hetkellä eletään siirtymävaiheessa kohti palveluiden tuottamista, tämä palvelusektori tulee tulevaisuudessa työllistämään yhä useamman suomalaisen.

Olen vahvasti sitä mieltä, että työntekijöiden sortaminen ei ole oikein. Mutta eikö myös se ole työntekijän sortamista, että ay-liikkeet aiheuttavat palkkajäykkyyttä alaspäin, ja täten työntekijöitä joudutaan irtisanomaan, koska palkoissa ei voida joustaa alaspäin suhdanteiden niin vaatiessa.

Palkkajäykkyys ja irtisanomiset eivät yleensä haittaa ay-aktiiveja, koska he useasti ovat työmarkkinoiden sisäpiiriläisiä, joilla on pitkä työsopimus, eikä pelkoa sen katkeamisesta.

Pitäisi ehkä luoda järjestelmä, joka kykenisi tarvittaviin määräaikaisiin joustoihin palkkojen suhteen ilman ikäviä irtisanomisia.

Jyri Vankka kirjoitti reilun kaupan organisaation valvovan, että tuottajat saavat kohtuullisen hinnan tekemästään työstä eikä tuotteen hinnasta suurin osa mene monikansallisten yritysten ja välikäsien taskuun.

Itse olen kyllä ollut siinä luulossa, että kyseinen reilun kaupan organisaatio olisi itsekin monikansallinen yritys. Reilun kaupan kotisivuilta luin, että kyseisen organisaation tuotteiden hinnat ovat Suomessa korkeampia, koska niitä tuodaan pienissä erissä maahan. Tässähän juuri tapahtuu se, että osa hinnasta menee välikädelle, joka on tässä tapauksessa kuljetusalan yritys.

Luulisin, että organisaatio ottaa itselleen voittoa kattaakseen toiminnasta syntyneet kulut, joten siis osa hinnasta menee organisaation toiminnan pyörittämiseen.

Tietenkin se, että hinta on korkeampi voi tarkoittaa myös sitä, että isompi osa tuotteen hinnasta menee tuottajalle. Arvostan sitä, että on huomattu epäkohta tuottajien palkkioissa ja yritetään tehdä jotain sen parantamiseksi, sillä onhan jokaisella oikeus oman työnsä hedelmiin.

Paavo Tawast

Hämeenlinna

Päivän lehti

5.8.2020