Uutiset

Kiinteistönhoitoala laiminlyö työsuojelumääräyksiä

Hämeen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on havainnut, että kiinteistönhoitoalan yritykset laiminlyövät järjestelmällisesti työsuojelumääräyksiä palkatessaan alle 18-vuotiaita työntekijöitä kesätöihin nurmikoiden ja piha-alueiden hoitotöihin.

Moottorikäyttöisen ruohonleikkurin ja siimaleikkurin käyttöön ei ole yleensä annettu riittävää opastusta eikä nuorten käyttöön ole varattu työn vaatimia suojavarusteita. Lain mukaan esimerkiksi siimaleikkurin käyttö on määritelty nuorille vaaralliseksi työksi.

Ruohonleikkuu joko moottorikäyttöisellä ruohonleikkurilla tai siimaleikkurilla on työtä, jota ei alle 16-vuotias saa tehdä lainkaan. 16 vuotta täyttänyt saa työskennellä nurmikonhoitokoneilla, mutta hänet on huolellisesti perehdytettävä työhön.

Lisäksi työnantajan täytyy huolehtia, että työntekijällä on saatavilla riittävät ensiapuvälineet, koska työtä tehdään usein yksin. (HäSa)

Päivän lehti

5.8.2020