fbpx
Kolumnit Uutiset

Kiire ja työtyytyväisyys ovat kasvaneet

Kiirettä on pidetty työstressin ja viihtymättömyyden pääsyynä.

Tuoreet tutkimukset kertovat nyt toista. Työtyytyväisyys on viime vuosina kasvanut samaan aikaan kuin työntekijät tuntevat kiireen kasvaneen.

Työterveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvitykset osoittavat myös työkyvyn parantuneet huomattavasti. Kahdeksassa vuodessa työkyvyttömyyseläkkeelle lähteneiden määrä on vähentynyt neljänneksellä.

Työkyky ja työtyytyväisyys ovat sidoksissa keskenään. Molempiin on kiinnitetty yrityksissä paljon huomiota. Osaltaan työkyvyn kohenemiseen vaikuttavat työmenetelmien muutos ja fyysisesti kuormittavien töiden väheneminen.

Työeläkeyhtiöiden panosta parantuneeseen tilanteeseen ei voi väheksyä. Ne ovat kiinnittäneet paljon huomiota niin fyysiseen kuin henkiseenkin kuntoutukseen.

Työeläkeyhtiöt kiertävät aktiivisesti yrityksissä kertomassa ennaltaehkäisevän toiminnan ja hyvän henkilöjohtamisen myönteisistä vaikutuksista.

Suomi on paljon perässä Ruotsia mitä tulee työviihtyvyyteen ja työssä jaksamiseen. Viime aikojen kehitys kuitenkin kertoo, että otamme nyt kiinni naapurimaata.

Kun neljä vuotta sitten 55 – 65-vuotiaista hieman yli puolet piti itseään täysin työkykyisenä, on luku nyt 70 prosenttia.

Eläkeiän ylittäneistäkin puolet 74 ikävuoteen asti pitivät itseään täysin työkykyisinä, kun näin koki neljä vuotta sitten alle kolmannes.

Kansantaloudellisesti muutos parempaan on merkityksellinen asia. Merkitys vielä korostuu kansankunnan ikääntyessä ja alimman eläkeiän noustessa 65 vuoteen.

Suomi kirii Ruotsia kiinni myös siinä, että eläkeiän ylittäneistä yhä suurempi osa haluaa jatkaa työelämässä.

Ensi vuoden alusta superkarttuma poistuu, ja sen tilalle tulee lykkäyskorotus, joka itse asiassa korvaa karttuman, mutta sitä voi ryhtyä nostamaan vasta 68 vuotta täytettyään.

Vaikka alimman eläkeiän nostaminen kahdella vuodella aiheuttikin ensialkuun valtavaa porua, on se myöhemmin hyväksytty laajalti ilman soraääniä.

Ensimmäiseksi eläkeiän noston toi julkisuuteen silloinen pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) Lapin lumien innoittamana.

Raskaita ja kuluttavia töitä tekevät voivat jäädä 38 työvuoden jälkeen eläkkeelle, jos heidän työkykynsä todetaan alentuneeksi.

Suoraan he eivät eläkkeelle pääse.

Menot