Uutiset

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Veikkaus lipsuu vastuullisesta rahapelien markkinoinnista

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan Veikkauksen rahapelien sääntelyä on uudistettava. Kuva: Tapio Tuomela
Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan Veikkauksen rahapelien sääntelyä on uudistettava. Kuva: Tapio Tuomela

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) vaatii Veikkauksen rahapelien markkinoinnin sääntelyn uudistamista niin, että se ehkäisee ja vähentää rahapelihaittoja nykyistä paremmin.

KKV esittää, että arpajaislain säännöksiä tulisi tarkentaa ja Poliisihallituksen linjauksia rahapelin markkinoinnista päivittää. Viraston mukaan lainsäädäntö ei määrittele nykyisellään riittävän tarkasti, millainen markkinointi on liiallista tai missä kulkee haitallisimmiksi ja vähemmän haitallisiksi luokiteltujen pelien välinen raja.

Virasto haluaa, että rahapelien markkinointisääntelyn rikkomisesta langetettaisiin nykyistä laajempia markkinointikieltoja ja uhkasakkoja. KKV toteaa, että Suomessa voisi olla rahapelien mainoksia etukäteen tarkistava taho, kun nykyään merkittävä vastuu säännösten tulkinnasta on Veikkauksella itsellään.

Markkinointi pelaamismyönteistä

KKV perehtyi Veikkauksen omiin vastuullisuusperiaatteisiin, jotka koskevat peliyhtiön markkinointiviestintää.

Selvityksen mukaan Veikkaus ei aina noudata markkinoinnissa omia vastuullisuusperiaatteitaan tai rahapelien markkinointia koskevia säännöksiä.

Periaatteidensa mukaan Veikkaus ei ihannoi runsasta pelaamista. Selvityksen mukaan Veikkauksen markkinointi on kuitenkin luonteeltaan ennen kaikkea pelaamiseen kannustavaa.

Käytäntö on KKV:n mukaan ristiriidassa EU:n linjauksen kanssa, jonka mukaan monopoliasemassa oleva yhtiö ei saa yllyttää tai rohkaista pelaamaan liiallisesti.

Pelaamisen myönteisyyttä tukee myös sen korostaminen, että veikkausvoittovaroja käytetään esimerkiksi yhdistys- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen.

Viraston mukaan Veikkauksen tulisi vastuullisuuden lisäämiseksi mainostaa monipuolisemmin pelaamisen hallintaan liittyviä välineitä. Pelaamisen hallintaa tulisi mainostaa vähintään yhtä voimakkaasti kuin itse pelejä, virasto sanoo.

 

Juttu päivitetty kauttaaltaan 8.11.2019 kello 10.50