Uutiset

Kirjastot peittoavat vanhainkodit

Hämeenlinnalaiset ovat tyytyväisimpiä kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluihinsa. Sen sijaan huonoimman arvosanan kaupunkilaiset antavat Hämeenlinnan vanhainkodeille sekä mielenterveys- ja vammaisten palveluille, selviää Kuntaliiton maanantaina julkistamasta tutkimuksesta.

Vaikka suomalaisten tyytyväisyys kuntien palveluihin on yleisesti noussut vuodesta 2000, Hämeenlinnassa ollaan aiempaa tyytymättömämpiä sosiaalitoimen palveluihin.

Kaikkein huonoimman arvosanan saavat kaupungin vanhainkodit. Kun vuonna 1996 lähes kolmannes hämeenlinnalaisista piti vanhainkotien palvelua melko tai erittäin hyvin hoidettuna, näin ajatteli viime vuonna enää 11 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Myös keskussairaalan, terveyskeskuksen ja hammashuollon palveluihin tyytyväisten joukko on kahdeksassa vuodessa pienentynyt selvästi.

KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelmaan kuuluva kysely lähetettiin viime syksynä 650 hämeenlinnalaiselle. (HäSa)