Uutiset

Kirjastoväen pätevyys kuntien kontolle

Uusi kirjastolaki loiventaa alan pätevyysvaatimuksia. Kun nykylaissa henkilöstön kelpoisuusehtoina ovat olleet informaatioalan opinnot, uuden mukaan kirjaston asiantuntijalla voisi olla muu soveltuva korkeakoulututkinto.

– Pätevyyksiä on säädellyt tiukka asetus. Isommat kirjastot ovat kokeneet sen liiankin tiukaksi, koska se on heikentänyt niiden mahdollisuutta laajentaa henkilökunnan osaamista vaikkapa tietotekniseen osaamiseen ja tapahtumatuotantoon, toteaa yleisten kirjastojen neuvoston (YKN) puheenjohtaja Rebekka Pilppula.

YKN on yleisten kirjastojen yhteistyötä koordinoiva ja yhteisiä kannanottoja muodostava elin.

Uudessa laissa pätevyyksien määrittely jää kirjastoja ylläpitävien kuntien vastuulle. Pilppula haluaa luottaa kuntapäättäjien ymmärrykseen, että kirjastot tarvitsevat alan ammattitaitoa. Ongelmia voi syntyä pienten kuntien pienissä kirjastoissa, joissa väkeä on vähän.

– Ilman alan osaamista kirjasto ei kehittyisi eikä seuraisi aikaansa. Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa kirjastotoimintaa.

Myös kirjastojen määrärahatarve pitää Pilppulan mukaan kunnissa muistaa. Hän sanoo, että soten jälkeen kirjastojen rooli vain korostuu.

– Se on palvelu, jota lähes kaikki käyttävät tai mitä voisivat halutessaan käyttää.

Uuden kirjastolain oli tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Esitys on nyt sivistysvaliokunnan käsittelyssä ja etenee sieltä eduskuntakäsittelyyn.

Pilppula antaa uudelle laille ja sen valmistelulle kiitosta.

– Laissa määritellään nyt yleisten kirjastojen tehtävät ja merkitys kansalaisyhteiskunnan, demokratian ja sananvapauden puolustajana ja edistäjänä. Tehtäviin kuuluvat myös lukemisen, lukutaidon ja kirjallisuuden edistäminen. Lausuntomme tuli kuulluksi.

Kirjastoalan ammattilaisten mielestä lakiesitys on pääosin positiivinen. Heitä lakiesityksessä ilahduttaa erityisesti se, että yleinen kirjasto säilyy yhä maksuttomana perus- ja lähipalveluna.

Uudet tehtävät ja lain tuomat muutokset ovat puhuttaneet paljon. Esimerkiksi Forssan, Tammelan, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kirjastojen henkilöstö on pohtinut yhdessä esimerkiksi uutta yhteiskunnallista tehtävää.

– Olemme pääasiassa kulttuuriväkeä ja koulutukseltamme humanisteja, mutta lakiesityksen mukaan kirjaston tulisi olla jatkossa myös yhteiskunnallisen keskustelun foorumi. Miten sen teemme? Tehtävää on pohdittava yhdessä kuntapäättäjien kanssa, toteaa Forssan kirjastotoimenjohtaja Maarit Järveläinen.

Kun uusi laki tulee voimaan, asiakas huomaa ensimmäisenä kirjaston oman aineiston varausmaksun poistumisen. Myös kirjaston käyttösäännöt uusitaan.

– Muu konkretisoituu myöhemmin. Kirjastoille on luvattu aluehallintoviraston järjestämiä koulutuksia lain tulkitsemisesta. Lain teksti on väljää. Ohjeistusta tarvitaan, jotta laki tulkitaan yhdenmukaisesti.

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic