Uutiset

Kirkkoherran vaali 13. toukokuuta

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherranvaali toimitetaan yksipäiväisenä sunnuntaina 13. toukokuuta. Vaalilautakunnan päätöksen mukaan vaali alkaa Hämeenlinnan kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen noin kello 11 ja päättyy kello 20.

Ennakkoäänestys järjestetään seurakunnan kirkkoherranvirastossa (Rauhankatu 14). Ennakkoäänestys alkaa maanantaina 7.5. ja päättyy perjantaina 11.5. Äänestää voi joka päivä kello 9-18.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyksin äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 4.5. ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon. Kirkkoherranvirastosta saa ilmoituslomakkeita.

Kirkkoherranvaalissa saavat äänestää kaikki seurakunnan jäsenet, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 13. toukokuuta. Lisäksi henkilön pitää olla seurakunnan läsnä oleva jäsen viimeistään 70 päivää ennen vaalipäivää eli viimeistään 4. maaliskuuta.

Vaalin tulos julkistetaan keskusseurakuntatalossa vaalipäivänä aikaisintaan kello 22.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on asettanut vaaliehdolle kirkkoherran virkaan 1. vaalisijalle Hattulan seurakunnan vs. kirkkoherran, TT Markku Antolan, 2. vaalisijalle Hauhon seurakunnan kirkkoherran, rovasti Tapani Vanhasen ja 3. vaalisijalle Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kappalaisen, rovasti Timo Kalajan.

Vaalissa ei ole kelpoisia ylimääräisiä ehdokkaita. (HäSa)

Päivän lehti

29.11.2020

Fingerpori

comic