fbpx
Uutiset

Kirkkomäen louhinta-aikeelle piste KHO:ssa

Kirkkomäen louhinta Hämeen Härkätien varrella ei onnistu.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, jonka maanomistajat olivat tehneet hallinto-oikeuden hylkäävästä päätöksestä.

KHO:n päätöksestä ei voi valittaa eteenpäin.

Rakennuslautakunta ei myöntänyt Honkajuuren perheelle lupaa maa-aineksen ottoon vuonna 2008. Hallinto-oikeus ei muuttanut päätöstä, eikä myöskään KHO.

Louhinnan arvioitiin turmelevan valtakunnallisesti arvokkaan Hämeen Härkätien ja sen ympäristön kaunista maisemakuvaa.

Hankkeen katsottiin myös olevan vastoin voimassaolevaa maakuntakaavaa.

Lähiseudun asukkaat ovat vastustaneet hanketta. Pelkona ovat olleet pöly-, melu- ja liikennehaitat. (HäSa)

Menot