Uutiset

Kirkon riita naispapeista syvenee

Rengon kirkkoherra ja Naisteologit ry:n hallituksen jäsen Soili Juntumaa sanoo, että vaikka miespappi ei hyväksy naispappeutta, se ei ole syy kieltäytyä yhteistyöstä. Henkilökohtainen vakaumus ja työyhteisön järjestys eivät saa mennä sekaisin.

– Jokaisella saa toki olla vakaumuksensa, mutta organisaation sääntöjä on noudatettava. Jos se ei sovi, niin sitten naispappeuden vastustajien on perustettava oma kirkkonsa!

Suomen evankelis-luterilainen kirkko kamppailee jälleen ajoittain pintaan nousevan naispappeusongelman kanssa. Nyt näyttää siltä, että jos kirkko ei saa itse asioitaan kuntoon, se jää virkavallan tehtäväksi.

Kirkkoherra Soili Juntumaa (vas.) ja diakoni Eila Aalto siunasivat Niko Leimun koulutielle maanantaina Rengon kirkossa. Anja Filppula/HäSa

Naispappiin kohdistuneesta mahdollisesta syrjinnästä on tehty ensimmäistä kertaa tutkintapyyntö poliisille.

Kirkkohallituksen kirkkoneuvos Matti Halttunen kertoo, että tutkintapyyntö on kiintoisa ennakkotapaus.

– Mielenkiinnolla odotan, mihin poliisi päätyy. Johtaako pyyntö esitutkinnan aloittamiseen, ja taas aikanaan syytteeseen ja oikeudenkäyntiin.

Tutkintapyyntö on tehty julkisuudessakin olleesta tapauksesta, jossa Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen SLEY:n miespastori ilmoitti Hyvinkäällä, ettei voi työskennellä samassa tilaisuudessa Hyvinkään seurakunnan naispapin kanssa.

Espoon hiippakunnan piispa Mikko Heikkan mukaan tutkintapyyntö kertoo siitä, että ihmisten kärsivällisyys alkaa olla lopussa.

”Tarvitaan selkeämmät pelisäännöt”
Soili Juntumaa kertoo, että Hyvinkään tapausta on seurattu naispappien joukossa tarkkaan.

– Kirkon pelisääntöjen piti olla selvät. Tämä tapaus osoittaa, että ne eivät todellakaan olleet. Tällaisia naisen kanssa yhteistyöstä kieltäytymisiä tapahtuu paljon enemmän kuin mitä lehtien otsikoissa näkyy. Mutta kuten kaikessa
työpaikkakiusaamisessa, näidenkin tapausten toteennäyttäminen on vaikeaa.

Juntumaan mukaan sääntöihin tarvitaan edelleen selvennystä. Hänen mukaansa naisteologien yhdistys on samaa mieltä piispa Wille Riekkisen kanssa: naispapin kanssa työskentelemisestä kieltäytyminen on virkarikos.

SLEY:n toiminnanjohtaja Lasse Nikkarikoski on pahoillaan Hyvinkään tapauksen saamasta käänteestä.

– Tutkinnan kohteena oleva pastori on meidän työntekijämme ja olen huolissani hänen jaksamisestaan.

Nikkarikoski sanoo, että SLEY ei ole ehtinyt pohtia sitä, miten mahdollinen oikeudenkäynti ja tuomio vaikuttaisi yhdistyksen toimintamahdollisuuksiin ev.lut. kirkon sisällä.
Hän ihmettelee tapaa, jolla kirkko suhtautuu naispappeuden vastustajiin.

– Meidän pitäisi olla armoa julistava kirkko. Siihen nähden äänenpainot ovat tällä hetkellä aika kovat. Meidän järjestöömme kuuluu naispappeuden vastustajia ja kannattajia sekä kaikkea siltä väliltä. Pystymme toimimaan hyvin saman katon alla.

Tuomiokapituli päättää pappisoikeuksista
Jos tapaus päätyy oikeuteen, ja jos oikeus toteaa rikoksen tapahtuneen, se ei voi erottaa SLEY:n pappia.

– Hän ei ole virassa oleva pappi, vaan toimii yhdistyksen alaisena. Jos kyseessä olisi seurakunnan palkkalistoilla oleva henkilö, hänet oikeus voisi erottaa virastaan, Matti Halttunen selvittää.

Halttunen mainitsee esimerkkinä tapauksen, jossa Turun hovioikeus tuomitsi Vihdin kirkkoherran viralta pantavaksi tämän pahoinpitelytuomion takia. Jos oikeus toteaisi Hyvinkäällä tapahtuneen syrjintärikoksen, tapaus tulisi myös kirkon oman toimielimen eli tuomiokapitulin käsittelyyn.

– Tällöin tuomiokapituli joutuisi ehkä harkitsemaan kyseisen henkilön pappisoikeuksia, Halttunen muotoilee.

Keski-Uudenmaan poliisi alkaa selvittää ensi viikolla, onko joku syyllistynyt Hyvinkään tapauksessa rikoslain mukaiseen syrjintään.

– Olen tutkinut tapauksen papereita alustavasti ja ensi viikolla tehdään päätös siitä, miten edetään, kertoo tutkinnanjohtaja, komisario Pekka Heikkinen Keski-Uudenmaan poliisista.

Komisario Heikkinen sanoo, että vaikka tapauksen ympärillä kuohuu ja vaikka siihen liittyy voimakkaita arvolatauksia, poliisin täytyy suhtautua tilanteeseen objektiivisesti.

– Meidän tehtävämme on yksinkertainen – tutkimme vain, onko tapahtunut rikosta.

Kirkko: Työtehtävästä ei saa kieltäytyä
Kirkon kanta naispappeuden vastustajiin on selvä. Heidän mielipiteensä on sallittu, eikä se estä toimimista pappina. Mutta mielipide ei myöskään saa estää työnantajan määräämien laillisten työtehtävien suorittamista. Siis: pappi ei voi virkaansa hoitaessaan kieltäytyä yhteistyöstä toisen papin kanssa.

Tämä linjaus perustuu piispainkokouksen syksyllä 2006 tekemään tiedoksiantoon, joka on lähetetty kirkolliskokoukselle, kirkkohallitukselle, tuomiokapituleille ja seurakunnille. Matti Halttusen mukaan tuomiokapitulit tulevat perustamaan tekemänsä päätökset tähän tiedoksiantoon.

Naispappeuden vastustajat eivät aio luovuttaa. Vajaa 90 miespastoria allekirjoitti kuluneella viikolla nettiadressin. Adressissa vedotaan Vammalan ja Oulun seurakuntien kappalaisten puolesta, joita uhataan kurinpitotoimilla, koska he kieltäytyivät yhteistyöstä naispappien kanssa. (HäSa)

Naisia pappeina 21 vuotta

Kirkolliskokous hyväksyi naispappeuden vuonna 1986. Samassa yhteydessä hyväksyttiin ponsi, jonka mukaan myös naispappeuden vastustajilla on kirkossa toimintavapaus.

Vuoden 2006 piispainkokous linjasi, että kyseisen ponnen perusteella kukaan ei voi kieltäytyä virkavelvollisuuden hoitamisesta.

Tuomiokapituli voi rangaista virkasäännösten rikkojaa kirjallisella varoituksella, määräaikaisella virasta erottamisella tai viralta panolla.

Vuonna 2002 Suomessa oli noin 900 naispappia.