fbpx
Uutiset

Kiusaajat kuriin työpaikoilla

Suomen Pankin entinen johtokunnan jäsen Sinikka Salo kohautti kansakuntaa pari viikkoa sitten kertomalla työpaikkakiusaamisesta keskuspankissa. Ensimmäisistä eläkepäivistään parhaillaan nauttiva Salo ei kuitenkaan yksilöinyt kokemaansa ja niinpä asian ydin jäi epäselväksi. Vieläkään ei tarkasti tiedetä, kuka on kiusannut ja ketä.

Toinen saman kohtalon kokenut, keskustan entinen puoluesihteeri Jarmo Korhonen sentään osoitti kiusaajansa. Se on hänen mielestään keskustan puoluehallitus, joka kokouksissa piinasi puoluesihteeriään niin, että tämä koki tuleensa kiusatuksi työpaikallaan.

Tulkinta todellisen kiusaamisen ja kärkevän poliittisen keskustelun välillä on vaikeata. Olisi peräti ihmeellistä, ellei puoluesihteeri Korhoselle olisi esitetty kiusallisia kysymyksiä puolueen menettelytavoista ja tilanteesta vaalirahankohun velloessa kuumimmillaan. Epämiellyttäviin kysymyksiin vastaaminen kuuluu puoluesihteerin tehtäviin, ne kuuluvat hänen luontaisetuihinsa. Tämän hän kokeneena järjestötyöntekijänä tiesi varmasti ryhtyessään puoluesihteerin tuuliseen tehtävään.

Yksikään keskustan puoluehallituksen jäsenistä ei ole tunnistanut puoluesihteeriin suuntautunutta järjestelmällistä kiusaamista. Heidän mielestään poliittiseen työhön kuuluu luonnostaan ajoin kovakin keskustelu.

Korhosen valitus voidaan vallan hyvin panna lähestyvien eduskuntavaalien piikkiin. Ehdokkaaksi ryhtyneelle on kullan arvoista, että hänestä puhutaan, toissijaista se, mistä aihepiiristä julkisuutta saa.

Yhteiskunnallisen vallankäytön huipulla ilmeisesti rähistään ainakin ajoittain, mutta ei tavallisilla työpaikoillakaan kaikki ole hyvin. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan kuutisen prosenttia työssäkäyvistä suomalaisista, lähes puolitoistasataatuhatta työntekijää, kokee joutuneensa kiusan ja pilkan kohteeksi työyhteisössään.

Kysymys on laajasta ongelmasta, jonka kitkeminen on työlästä. Jokaisella kansalaisella on kuitenkin oikeus työskennellä vailla häirintää ja kiusaamista. Se on keskeinen osa työhyvinvointia. Työssä viihtyminen tukee myös vaatimuksia työurien pidentämisestä. Ikävästä työpaikasta lähdetään eläkkeelle heti kun tilaisuus tavalla tai toisella avautuu. Jokainen vastuullinen työnantaja oivaltaa, että hyvässä työilmapiirissä syntyy myös tuloksia, työ on tuottavaa.

Pelisäännöt ovat selvät, työpaikkakiusaaminen on kiellettyä. Tulkinnoista sen sijaan on silloin tällöin erilaisia näkemyksiä. Esimiehen alaiselleen antamat moitteet eivät aina ole kiusaamista, vaikka ne siksi saatetaan kokeakin.

Joku mieltää oman osaamistasonsa ylittävät työtehtävät kiusaamisena, joku puolestaan liian helpot ja vähäpätöiset työt. Nämä ovat työpaikan arkisia ongelmia, joista yleensä selviää puhumalla, rakentavalla keskustelulla.

Jos pulmatilanteita ei kyetä työpaikalla ratkomaan, työsuojeluviranomaisten on ryhdyttävä toimiin. Heidän osuutensa on kuitenkin enemmän poikkeus kuin sääntö.

Menot