Uutiset

KKO linjasi vuokratyöt vakituisiksi työsuhteiksi

Korkeimman oikeuden (KKO) ennakkopäätös saattaa mullistaa vuokratyömarkkinat. Päätöksen mukaan vuokratyövoimaa välittävä yritys ei voinut tehdä määräaikaista työsopimusta siten, että työvoimaa käyttänyt asiakasyritys sai päättää määräajan pituudesta.

Vuokratyövoiman välittäjien pitää siis vastedes tehdä toistaiseksi voimassa olevat eli pysyvät työsopimukset vuokratyöläistensä kanssa.

Kun työ vuokratyöläisen tilanneessa firmassa päättyy, vuokratyöyrityksen on etsittävä työntekijälleen muuta sopivaa työtä. Nykysysteemin mukaan tilatun työn loppuessa työsuhdekin päättyy.

KKO:n päätöksessä oli kysymys tilanteesta, jossa vuokratyöfirma oli välittänyt työntekijän huonekalukauppaan. Kun kauppa ilmoitti, ettei enää tarvinnut kyseistä myyjää, hänen työsuhteensa vuokratyöfirmaan päätettiin.

KKO katsoo, että työsuhde on solmittu vuokratyöfirman kanssa. Tilaajayritys on ulkopuolinen taho, jonka päätökset omasta työvoiman tarpeestaan eivät voi vaikuttaa työsuhteeseen.


Nollasopimukset voivat yleistyä

Suomen journalistiliiton työsuhdeasioihin erikoistunut lakimies Valtteri Aaltonen on sitä mieltä, että KKO:n päätös on selkeä linjaus siitä, ettei pelkkä vuokratyö ole määräaikaisuuden peruste.

-Vuokratyötä käytetään paljon kiertämään työsuhdeturvaa. Nyt on epäselvää, minkälaisia käytäntöjä vuokratyöfirmat ryhtyvät tämän tuomion jälkeen soveltamaan. Pelkään, että nähdään paljon kikkailuja.

Hänen mukaansa esimerkiksi ns. nollasopimukset voivat olla keino, jolla työnantajat ryhtyvät korvaamaan vuokratyövoimaa.

Nollasopimuksilla tarkoitetaan työsopimusta, jossa viikoittainen työaika on määritelty 0-40 tunniksi. Päätösvalta tuntien määrästä on työnantajalla. Nollasopimukset ovat kehittyneet ns. TTT-sopimuksista eli tarvittaessa töihin tulevien sopimuksista.

Molempia sopimustyyppejä on esimerkiksi lehtialalla ja kaupan alalla.

-Minusta nollasopimukset ovat lainvastaisia kun työvoiman tarve on kokoaikaista ja pysyvää, mutta niitä ei ole kielletty yksiselitteisesti jossakin lainkohdassa, vaan asiassa pitää nojautua muutamiin eri lainkohtiin, Aaltonen sanoo.

Hän kertoo, että nollasopimuksilla on väkeä pitkissä työsuhteissa täysipäiväisessä työssä.


Määräaikaisuus pääsääntö

Vuokratyöyritys Barona groupin toimitusjohtaja Markus Oksa on sillä kannalla, että pääosaan alan toimeksiannoista KKO:n päätös ei vaikuta.

-Meistä työntekijän asema on ollut hyvällä tolalla jo pitkään. Teemme pääosin määräaikaisia työsopimuksia, se on pääsääntö.

-Määräaikaisuuksiin on pääsääntöisesti aina syy. Työvoimaa käytetään esimerkiksi sijaisuuksiin, ruuhkahuippuihin tai muihin tilapäisiin tarpeisiin, hän sanoo.

Barona on Suomen suurin vuokratyö- ja rekrytointialan yritys. Sillä oli viime vuonna noin 10 000 eri työntekijää. KKO:n päätös ei koskenut Baronaa.

Suomen koko työvoimasta noin yksi prosentti eli noin 30 000 henkilötyövuotta tehdään vuokratyövoimalla. (HäSa)

Mainos