fbpx
Uutiset

Kokeilu tehosti Hämeenlinnan hallinto-oikeuden toimintaa

Juttujen käsittely on nopeutunut merkittävästi Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa uudenlaisen työskentelytavan myötä. Oikeudessa on viime syksystä alkaen kokeiltu erillisestä esittelijästä luopumista ja esittelijän tehtävän siirtämistä yhdelle jutun ratkaisevista kolmesta tuomarista.

Hallinto-oikeuden lähinnä veroasioita käsittelevän jaoston puheenjohtaja Veijo Tarukannel kertoo, että kokeilu on tehostanut myös oikeuden perinteisten kokoonpanojen työtä.

Tarukannel on myös sitä mieltä, että kokeilussa on pystytty tuottamaan oikeampia ja parempia päätöksiä kuin perinteisessä prosessissa.

Kevennetyn oikeusprosessin kokeilu on ideoitu ja suunniteltu Hämeenlinnassa. Tarukannel ja hallinto-oikeustuomari Ann-Mari Pitkäranta ovat hankkeen taustavoimat ja keskeiset toteuttajat, ja he myös raportoivat tuloksista oikeusministeriölle kokeilun päätyttyä ensi syksynä. (HäSa)

Menot