fbpx
Uutiset

Kokoomus esitteli vaihtoehtoisen talousohjelmansa: helpotusta yrityssaneerauksiin, muutos alkoholilakiin ja ovet auki eurooppalaiselle työvoimalle – "työttömyys uhkaa kroonistua"

Kokoomus kritisoi hallitusta työllisyystoimenpiteiden puutteellisuudesta, liiallisesta velanotosta ja epäselvästä takaisinmaksusuunnitelmasta.
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan hallitus ei ole esittänyt konkreettisia toimia työllisyysasteen nostamiseksi. Kuva: Joel Maisalmi
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan hallitus ei ole esittänyt konkreettisia toimia työllisyysasteen nostamiseksi. Kuva: Joel Maisalmi

Kokoomus esitteli vaihtoehtoisen talouden elvytys- ja sopeuttamisohjelmansa mediatilaisuudessa keskiviikkona. Pakettia esitelleet puheenjohtaja Petteri Orpo sekä kansanedustajat Kai Mykkänen, Elina Lepomäki ja Timo Heinonen arvostelivat hallituksen koronakriisin taloustoimia työllisyystoimien puutteesta sekä liiallisesta velanotosta.

Orpo mainitsi kestävyysvajeen olleen jo 4,5 prosenttia bruttokansantuotteesta ennen koronakriisiä.

– Talous sai siihen päälle valtavat iskut koronasta. On mielestäni ymmärrettävää ja oikein että valtio ottaa velkaa, kun taantuma ei johdu normaalista markkinahäiriöstä. Velanotossa on kuitenkin oltava tolkku ja selkeä käsitys takaisinmaksusta.

Kokoomuksen linjauksessa viitataan valtiovarainministeriön arvioon, jonka mukaan velkaantumiskehityksen vakauttaminen edellyttäisi julkista taloutta vahvistavia toimia vähintään 5 miljardin euron edestä 2020-luvun aikana. Puolue vaatiikin hallitusta kattamaan 5 miljardin aukon syyskuun budjettiriihessä. Kokoomus toteuttaisi sen työllisyystoimilla.

– Jo ilman koronakriisiä hallituksen talousohjelmalta puuttui pohja. Talouskasvu rakennettiin ylioptimistisesti 75 prosentin työllisyyden varaan. Hallitus ei ole esittänyt ensimmäistäkään todellista työllisyystoimea.

Kesäkuun lisätalousarvio kohosi ennätykselliseen 5,5 miljardiin euroon. Arvio tämän vuoden velanotosta on siis 19 miljardia euroa. Työllisyydestä hallitus tekee päätöksiä syksyllä.

Mitä kokoomus itse ehdottaisi?

Työllisyys 80 prosenttiin 2020-luvun loppuun mennessä, 100 000 uutta työllistä tällä hallituskaudella ja miljardin korjaus hallituksen toimenpidekokonaisuuteen. Velkasuhde ei saisi nousta yli 80 prosentin.

Kokoomuksen mukaan tavoitteisiin päästäisiin tuomalla joustavuutta työmarkkinoille, purkamalla normeja, tukemalla yrittäjiä ja helpottamalla ulkomaisen työvoiman saamista Suomeen. Konkreettisia toimenpiteitä esitteli valtionvarainvaliokunnassa toimiva Lepomäki.

– Työttömyys uhkaa kroonistua. Suomessa on 430 000 työtöntä ja ilman toimia myös lomautettuna olevat voivat jäädä syksyllä työttömiksi, Lepomäki sanoo.

Helpotusta yrityssaneerauksiin

Kokoomus helpottaisi yrittäjien toimintaa muun muassa tuomalla helpotusta yrityssaneerauksiin ja sujuvoittamalla konkurssiprosessia. Kokoomus ehdottaa, että yrittäjän maksettua velkansa maksuhäiriömerkinnät poistettaisiin luottotietorekisteristä, tai vaihtoehtoisesti uuden starttirahan saamista helpotettaisiin merkinnästä huolimatta.

– Lähtökohta on se, että suorista yritystuista siirrytään yritysten markkinaehtoiseen selviämiseen, Lepomäki sanoo.

Pakettiin sisältyvällä normien purkamisella kokoomus pyrkisi lisäämään kulutusta ja palveluiden kysyntää. Toimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi alkoholilain muuttaminen siten, että ulosmyyntioikeus on automaattisesti kaikilla, joilla on valmistus- tai anniskelulupa. Kokoomus myös keventäisi muun muassa ravintoloiden aukioloaikoja koskevia rajoituksia.

Paikallista oppimista

Keskeistä on paikallisen sopimisen laajentaminen ja helpottaminen. Lisäksi paketissa painotetaan laajaa työssäoppimista.

– Suuri osa osaamisesta syntyy jo nykyään työtä tehdessä. Työssäoppiminen helpottaisi työmarkkinoille pääsyä ja siellä pysymistä yhtä lailla uranvaihtajille kuin syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, Lepomäki sanoo.

Perheiden osalta kokoomus ehdottaa varhaiskasvatusmaksujen uudistamista ja sairaan lapsen verovapaan hoitoedun laajentamista koskemaan myös terveiden lasten hoitoa ilman hoidon kestolle määriteltyä aika- ja ikärajaa.

Sosiaaliturvaan uudistuspaketti

Kokoomuksen paketissa olevat työllisyyskannustimet sisältävät työn verotuksen alentamisen kaikissa tuloluokissa.

Lisäksi Kokoomuksen linjaukseen kuuluu sosiaaliturvan uudistuspaketti, johon olennaisena osana kuuluisi yleistukimalli, joka pyrkisi purkamaan kannustinloukkuja. Kokoomus ehdottaa freelancereiden työttömyysturvan soveltamista myös normaalioloissa sekä samanaikaisen palkkasuhteen ja yrittäjätulon mahdollistamista.

Lisäksi kokoomus uudistaisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan muun muassa porrastamisella ja ulottamalla se koskemaan riippumatta ammattiliittoon kuulumisesta kaikkia, jotka maksavat työttömyysvakuutusmaksua ja täyttävät työssäoloehdon.

Ovet auki Euroopalle

Lisäksi kokoomus lisäisi ulkomaisen työvoiman saatavuutta Suomeen. Saatavuusharkinta poistettaisiin. Työnteko mahdollistettaisiin työluvan käsittelyaikana. Jokaiselle Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneelle myönnettäisiin automaattisesti kahden vuoden työlupa.

– Akuutissa kriisissä huomattiin, kuinka tärkeää oli saada maatiloille osaavaa työvoimaa, Lepomäki sanoo.

Menot