fbpx
Uutiset

Kokoomus sisällytti varjobudjettiinsa miljardin euron kevennykset tuloverotukseen ja nopeiden junayhteyksien aloitukset

Ikäihmisille kokoomus esittää kymmenen kertaa suurempaa hoitajalisäystä kuin hallitus.
Kokoomuksen vaihtoehtobudjetin valmistelusta vastasi työryhmä, jota johti kansanedustaja Timo Heinonen. Kuva: Kimmo Brandt/compic
Kokoomuksen vaihtoehtobudjetin valmistelusta vastasi työryhmä, jota johti kansanedustaja Timo Heinonen. Kuva: Kimmo Brandt/compic

Kokoomus painotti veronkevennyksiä, kun se tiistaina esitteli vaihtoehtonsa Antti Rinteen (sd.) hallituksen ensi vuoden talousarviolle.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa ansiotuloverotusta kevennettäisiin ensi vuonna puolueen vaalilupausten mukaisesti yhteensä miljardilla eurolla.

Lisäksi kotitalousvähennyksen heikennys ja polttoaineveron korotus peruttaisiin ja autoveroa alennettaisiin. Yli 75-vuotiaita varten luotaisiin nykyistä parempi kotitalousvähennys.

Tuloveron kevennykset jättäisivät 2 500 euroa palkkaa kuukaudessa ansaitsevalle vuodessa 185 euroa enemmän käteen ja 3 500 euroa kuukaudessa ansaitsevalle 259 euroa vuodessa lisää.

Keskimääräistä 1 537 euron kuukausieläkettä saava hyötyisi kokoomuksen tuloveromallista 108 euroa vuodessa.

– Pieni- ja keskituloisille teemme itse asiassa tuplaverokevennyksen, kun meillä on pohjassa Rinteen hallituksen 200 miljoonan kevennys, joka loppuu 2 300 euroon, selvitti kansanedustaja Timo Heinonen (kok.).

Varhaiskasvatusmaksuja kokoomus laskisi tuntuvasti. Kahden päiväkoti-ikäisen lapsen ja kahden mediaanituloisen vanhemman perhe säästäisi niistä 1 144 euroa vuodessa.

Takuueläkkeen ja kansaneläkkeen korotukset ovat mukana kokoomuksen varjobudjetissa.

– Lopputuloksena kokoomuksen varjobudjetti pienentää tuloeroja ensi vuonna, Heinonen sanoi.

Ansiosidonnaisesta ei eläkettä

Verokevennyksiä kokoomus rahoittaisi muun muassa kiristämällä tupakkaveroa hallitusta enemmän, verottamalla fossiilisia lämmityspolttoaineita enemmän, luomalla uuden kaivosveron, korottamalla arpajaisveroa ja laittamalla työmarkkinajärjestöjen sijoitustuotot verolle.

Ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta ei kokoomuksen mallissa kertyisi eläkettä.

Ympäristölle ja kilpailulle haitallisia yritystukia leikattaisiin lähes puolella miljardilla.

Kiireettömään hoitoon pääsisi kokoomuksen mallissa 7 vuorokaudessa ja myös nuorten terapiatakuu toteutuisi. Ikäihmisten parempaan hoivaan kokoomus esittää 150 miljoonan euron pysyvää lisäystä. Sillä saataisiin muun muassa tuhat hoitajaa kotihoitoon ja tuhat ympärivuorokautiseen hoivaan ja kolmasosa rahasta jäisi palvelujen kehittämiseen.

– Hallituksen ensi vuodelle esittämät korotukset ympärivuorokautiseen hoivaan ovat 5 miljoonaa ja kotihoitoon 5 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa kumpaankin vain sataa hoitajaa, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa (kok.) vertasi.

Korkeakoulujen pääomiin miljardi euroa

Kokoomus esittää pysyvää rahoitusta noin puolelle hallituksen kertaluonteisista tulevaisuusinvestoinneista. Valtion omaisuustuloja käytettäisiin miljardi euroa korkeakoulujen pääomittamiseen ja 2 miljardia euroa nopeiden ratojen hankeyhtiöiden pääomittamiseen.

Rahaa tulisi Turun tunnin junan ensimmäisen vaiheen eli Espoon kaupunkiradan rakentamiseen, pääradan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä Itä-radan suunnitteluun. Noin puoli miljardia euroa lisää käytettäisiin maankäyttöä ja asumista tukeviin liikennehankkeisiin.

Koulutukseen ja tutkimukseen kokoomus esittää 320 miljoonaa euroa enemmän pysyvää rahaa. Opintotuen tulorajoja nostettaisiin 50 prosentilla. Poliiseja palkattaisiin tuhat lisää.

Lisäksi työllisyystoimia

Kokoomuksen lisäksi esittämät työllisyystoimet parantaisivat sen mukaan työllisyyttä ensi vuonna yli 60 000 hengellä, kun hallituksen ensi vuoden budjettiesitys eduskunnan tietopalvelun mukaan heikentää sitä 5 000 hengellä.

Kokoomuksen työllisyystoimiin kuuluvat sen aiemminkin esittämät keinot, muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus, työttömyysputkesta luopuminen, ansiotuloverotuksen keventäminen, perhevapaauudistus ja asumistukimenojen jäädytys.

Kokoomuksen laskelmassa sen työllisyystoimet vahvistaisivat julkista taloutta noin 2 miljardilla eurolla, jolloin tulevaisuudessa päästäisiin tasapainoon.

Vaihtoehtobudjetti

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti keventäisi verotusta ensi vuonna kokonaisuutena noin 400 miljoonaa euroa.

Pysyvät kokonaismenot olisivat noin 400 miljoonaa hallituksen esitystä pienemmät.

Alijäämä olisi 521 miljoonaa euroa pienempi ilman työllisyyden paranemisesta johtuvia dynaamisia vaikutuksia.

Eduskunta keskustelee opposition varjobudjeteista keskiviikkona.

Menot