Uutiset

Kokoomus vaatii tiukennuksia terrorismilakeihin – syyttää keskustaa kahden lakimuutoksen pysäyttämisen hyväksymisestä

Oikeusministeriö tiedotti aikeesta perustaa työryhmä juuri ennen kokoomuksen tiedotustilaisuuden alkamista.
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (vas.) sanoi, että terrorismilainsäädännön tiukentaminen pitää tehdä hyvän sään aikana. Vieressä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen. Kuva: Aki Taponen/arkisto
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (vas.) sanoi, että terrorismilainsäädännön tiukentaminen pitää tehdä hyvän sään aikana. Vieressä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen. Kuva: Aki Taponen/arkisto

Kokoomus vaatii jatkoa terrorismilainsäädännön tiukentamiselle. Hallitus ilmoitti joulukuun puolivälissä, kun se päätti lasten kotiuttamisesta al-Holin leiriltä, että se arvioi tarpeet terrorismilainsäädännön uudistamiseksi ja tekee tarvittavat muutokset.

– Siitä ei ole kuulunut mitään, paitsi että juuri ennen kokoomuksen tiedotustilaisuuden alkua hallitus lähetti tiedotteen, että se on perustamassa työryhmän. Hyvä niin, mutta me olemme tehneet jo konkreettisia esityksiä perusteluineen, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen (kok.) ihmetteli, miten erityisesti keskusta on hallituksessa hyväksynyt sen, että sisäministeriö on käytännössä pysäyttänyt kaksi lakimuutosta, joita keskusta oli vuosi sitten julkistamassa ulkomaalaistaustaisten seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi.

Niistä toinen koski rajamenettelyyn siirtymistä. Siinä kansainvälistä suojelua kokeva hakemus voitaisiin tarpeen mukaan käsitellä ja ratkaista rajavyöhykkeellä päästämättä henkilöä menettelyn aikana maahana.

Toinen liittyi törkeään rikokseen ulkomailla syyllistyneen oleskeluluvan haltijan karkottamiseen ilman, että hän palaa asian käsittelyn ajaksi Suomeen.

Usko turvallisuuteen horjuu

Mykkäsen mukaan kansalaisten turvallisuususkoa horjuttaa, kun luvattua toimia ei tehdä ja muiden vireille laittamat muutokset vielä varmuuden vuoksi pysäytetään.

– Pääministeri Sanna Marinin (sd.) joulukuun puolivälissä antama lupaus on aika lunastaa yhdessä tässä talossa, joka lakeja säätää. Siksi tarjoamme oman seitsemän kohdan listan vapaasti hallituksen valmistelun käyttöön.

Mykkänen kertoi, että torstaina eduskunnassa käsitellään kokoomuslaisten kansanedustajien lakialoitteet. Ne koskevat terrorismirikokseen syyllistyneiden kansalaisuuden peruuttamista ja terrorismitoimintaan osallistumisen kriminalisointia nykyistä tehokkaammin.

– Jos hallitus ei pysty omia esityksiään valmistelemaan, toivottavasti saadaan eduskunnassa enemmistöltä tukea näille kahdelle lakiehdotukselle, Mykkänen sanoi.

Muista maista mallia

Hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja Meri-Leena Talvitie (kok.) sanoi, että hallituksen on selvitettävä muiden maiden onnistuneet lainsäädäntöratkaisut terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisoimiseksi. Asetuksella voitaisiin määritellä päivitettävä lista terroristijärjestöistä, joihin kuuluminen tulisi rangaistavaksi.

Edellisellä hallituskaudella terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisointi kaatui määrittelemisen vaikeuteen, kun Orpon mukaan aika loppui kesken.

– Myös matkustaminen sotatoimialueelle kriminalisoitaisiin lukuun ottamatta poikkeuksia, että sinne mennään esimerkiksi rauhanturvaajana tai avustusjärjestön työntekijänä, Mykkänen sanoi.

Terrorismirikokset on tähän mennessä säädetty Suomessa jo melko laajasti rangaistaviksi, mukaan lukien myös valmistelu- ja edistämistyyppiset rikokset.

Tekojen rangaistavuutta laajennettiin viimeksi vuoden 2018 marraskuussa, jolloin pantiin täytäntöön EU:n direktiivi terrorismirikosten torjunnan tehostamisesta. Rangaistaviksi tulivat muun muassa itseopiskelu terrorismirikoksen tekemistä varten sekä palaaminen ja muu matkustaminen myös Suomeen terrorismirikoksen tekemistä varten.

Kokoomuksen

1. Suomen on otettava käyttöön Tanskan malli kansalaisuuden perumisesta ulkomailla aseelliseen terrorismiryhmään tai vastaavaan toimintaan osallistuvalta kaksoiskansalaiselta.

2. Suomessa oleskeluluvalla ilman kansalaisuutta olleiden tuomio terrorismiin osallistumisesta ulkomailla tulee johtaa karkotukseen ennen paluuta Suomeen.

3. Terrorismijärjestöön kuuluminen on kriminalisoitava.

4. Suomesta sotatoimialueelle matkustaminen on kriminalisoitava lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia.

5. Terrorismirikosten rangaistusasteikkoja on kiristettävä kautta linjan ja otettava käyttöön Norjan tapaan varmuusvankeus.

6. Suomessa on otettava käyttöön rajamenettely. Siinä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan tarpeen mukaan käsitellä ja ratkaista rajavyöhykkeellä tai sen läheisyydessä päästämättä henkilöä menettelyn aikana maahan.

7. Turvallisuusviranomaisten tietojen vaihdon tehokkuus ja luotettavuus on turvattava.

Menot