Uutiset

Kolmikannan kenraaliharjoitus meni hyvin

Ehdotukset ovat kiistatta hyviä ja kannatettavia, mutta ne eivät uutuudellaan ketään hämmästytä.

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma (sd.) sai ilmeisesti mieleisiään vastauksia työmarkkinajärjestöiltä pyytämiinsä ehdotuksiin työllisyyden parantamiseksi.

Viisi keskeistä työmarkkinajärjestöä, jotka edustavat sekä työnantajia että palkansaajia, laativat muistion, jossa esitellään niitä toimia, joilla työtön ja avoin työpaikka saatettaisiin yhteen nykyistä paremmin.

Työmarkkinaviisikko esittää työpaikan takia muuttavalle 700 euron muuttoavustusta eli korottaa ministeri Heinäluoman kesäistä ehdotusta kahdellasadalla eurolla.

Työvoimatoimistojen pitää tehostaa palvelujaan kautta linjan ja sekä aikuiskoulutusta että oppisopimuskoulutusta on lisättävä. Edelleen ryhmä lisäisi vuokra-asuntojen tarjontaa ja lieventäisi aravavuokra-asuntojen tulorajoja.

Viisikko velvoittaisi myös itsensä eli työmarkkinaosapuolet paikalliseen yhteistyöhön työnvälityksessä. Lisäksi se kiinnitti huomiota maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen.

Ehdotukset ovat kiistatta hyviä ja kannatettavia, mutta ne eivät uutuudellaan ketään hämmästytä. Voidaankin kysyä, miksi kyseisiä lääkkeitä ole aikaisemmin, todella synkkien työttömyysvuosien aikana tarjoiltu?

Vastauksien mieluisuudesta kertoo se, että ministeri Eero Heinäluoma lupasi laittaa niihin vauhtia jo ensi viikolla pidettävässä hallituksen budjettiriihessä.

Vaikka uutiset irtisanomisista ja lomautuksista ovat edelleen lähes jokapäiväisiä, työllisyys on kaiken aikaa parantunut. Enää ei pidetä täysin mahdottomana edes sitä, että hallituksen tavoite sadastatuhannesta uudesta työpaikasta vaalikauden aikana toteutuu.

Työpaikkakato perinteisessä tehdasteollisuudessa on kuitenkin tosiasia. Niin on myös rakennusalan ja telakkateollisuuden työvoimapula.

Tällaisessa tilanteessa työvoimakoulutuksella on keskeinen sijansa. Auringonlaskun aloilta on kyettävä siirtymään sujuvasti ammatteihin, joissa on tekijöistä pulaa. Paljon puhuttu elinikäinen oppiminen realisoituu erityisesti työvoimakoulutuksessa. Se ei voi, eikä saa olla vain työttömiksi joutuneiden aikuisten päivähoitopaikka vailla todellisia työllistymismahdollisuuksia.

Muuttoavustus työpaikan takia paikkakuntaa vaihtaville ei ratkaise työn ja työvoiman kohtaamisen ongelmaa. Kyse on usein koko perheestä. Uudella paikkakunnalla pitäisi molemmille puolisoille olla työpaikka, lapsille tilaa päivähoidossa tai koulussa. Vanha asunto pitäisi myydä kelpo hintaan ja uusi löytyä kohtuukustannuksin. Perheellisten ihmisten paikkakunnan vaihdossa on niin monta muuttujaa, ettei niitä kaikkia ratkaista viiden- tai seitsemänsadan euron muuttoavustuksella.

Työmarkkinajohtajien ja ministeri Heinäluoman yksituumaisuus sopii mainiosti myös tuleville vaalikentille. Se osoittaa epäilijöille kolmikannan voivan hyvin ja kykenevän rakentavaan vuoropuheluun.

Tällä kerralla pöydässä ei tosin puhuttu tulopoliitikasta, työehdoista ja palkankorotuksista. Niiden aikaa tulee myöhemmin.

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic