fbpx
Uutiset

Komissio kuittasi vain osavoiton

EY-tuomioistuin päätti, ettei EU:n valtiovarainministereillä ollut oikeutta keskeyttää kurinpitomenettelyä, jonka tarkoitus oli saattaa Saksa ja Ranska noudattamaan EU:n vakaus- ja kasvusopimusta. Tuomioistuimen mielestä ministerit rikkoivat itse laatimiaan pelisääntöjä, kun nämä olivat antamassa anteeksi !-!itse asiassa noin vain, edes ilman vahvoja perusteluja!-!Saksan ja Ranskan budjettien vakaussopimuksen vastaiset linjaukset. Ministereiden ratkaisun vei EY-tuomioistuimeen EU-komissio.

EY-tuomioistuimen päätöstä on tulkittu, varsin yksimielisessä hengessä, koko EU:ssa komission ja eurooppalaisen yhteistyön voitoksi. Tulkinta ei lepää tyhjän päällä, mutta mihinkään suureen iloon ei EY-tuomioistuimen ratkaisu anna perimmiltään aihetta. Valtiovarainministerit rikkoivat niin ilmiselvästi EU:n yhdessä kirjoitettuja sopimuksia, ettei tuomioistuin voinut mitenkään edes päätyä muunlaiseen lopputulokseen.

EY-tuomioistuimen kanta järjestää pöytää, mutta ei puhdista sitä. Edelleenkin sopii kysyä, miksi Saksa ja Ranska suhtautuivat niin välinpitämättömästi vakaussopimukseen. Aivan yhtä paikallaan on vieläkin perätä, mitä EU:n valtiovarainministerit ajoivat takaa Saksaa ja Ranskaa “ymmärtävällä” päätöksellä keskeyttämällä asianmukaiset kurinpitotoimet kaksikkoa vastaan. EY-tuomioistuin ei pysty kokonaan kumoamaan ajatusta, että EU:ssa suurilla mailla on eri pelisäännöt kuin pienillä jäsenvaltioilla.

EY-tuomioistuin kirvoitti joka tapauksessa rohkaiseviin puheenvuoroihin. Konservatiiviryhmän Othmar Karas korostaa osuvasti, että EU voi toimia kunnolla vain silloin, kun se noudattaa lakejaan. Juuri tästä on kysymys! On sinänsä jopa murheellista, että EY-tuomioistuimen täytyi lain kunnioittamisesta Saksaa, Ranskaa ja EU:n valtiovarainministereitä ojentaa.

Komission voitto on kaikkea muuta kuin kirkossa kuulutettu, koska kukaan koko EU:ssa ei tiedä, mitä EY-tuomioistuimen päätöksestä lopulta seuraa. Saksan ja Ranskan taloudet ovat yhä perin ahtaalla ja jos tämä seikka sanelee edelleen EU:n päätöksiä, kaksikko ei joudu maksamaan budjettiensa!-!kolmen perättäisen vuoden!-!vakaussopimuksen rikkovista alijäämistään komission kaavailemia huikeita sakkoja.

Kesälomien jälkeen EU-komissio ja ministerineuvosto ovat tiukan paikan edessä. Vakaussopimuksen rikkomisen takia EU:n uskottavuus on saanut kolauksen. EU:ssa täytyy kypsyä kouriintuntuva päätös Saksan ja Ranskan rankaisemiseksi budjettikurin rikkomisesta. Pelissä on paljon, sillä vakaussopimus on itse asiassa koko eurooppalaisen yhteistyön kivijalkoja. Sopimuksen tärkeä päämäärä on pitää huolta siitä, että jokainen EU-valtio noudattaa sellaista talouspoliittista linjaa, joka palvelee EU:n kokonaisuutta. Asia sinänsä on yksinkertainen: valtioiden tulot ja menot pitää olla vakaussopimuksen edellyttämättä tasapainossa.

Kesälomien jälkeen EU-komissio ja ministerineuvosto ovat tiukan paikan edessä.

Menot