Uutiset

Komitea: Sipilän hallituksen päätös päivähoidosta rikkoi Euroopan sosiaalista peruskirjaa

Sipilän hallituksen päätös oli syrjivä ja oli muun muassa lasten ja perheiden sosiaalista, oikeudellista ja taloudellista suojelua koskevien artiklojen vastainen.
Nykyinen varhaiskasvatuslaki on Euroopan sosiaalisen peruskirjan vastainen, mutta lainmuutos on jo tulossa ja astuu voimaan elokuussa. Kuva: Silja Viitala
Nykyinen varhaiskasvatuslaki on Euroopan sosiaalisen peruskirjan vastainen, mutta lainmuutos on jo tulossa ja astuu voimaan elokuussa. Kuva: Silja Viitala

Päätös rajoittaa lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen rikkoo Euroopan sosiaalista peruskirjaa, jos päätös tehdään esimerkiksi vanhemman työttömyyden perusteella.

Näin katsoi Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea tuoreessa päätöksessään.

Suomen nykyisen varhaiskasvatuslain mukaan lapsella on oikeus vain 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa, elleivät vanhemmat ole töissä tai opiskele kokopäiväisesti.

Päätös on Juha Sipilän (kesk.) hallituksen peruja. Sanna Marinin (sd.) hallitus on jo tehnyt päätöksen lain muuttamisesta, ja varhaiskasvatusta koskeva rajaus poistuu ensi elokuussa.

Muutoksen jälkeen perheen sosioekonominen asema tai asuinpaikka eivät enää vaikuta lapsen varhaiskasvatusoikeuteen.

Neljän artiklan vastainen

Varhaiskasvatusta rajaavasta päätöksestä oli kannellut Lastensuojelun keskusliitto.

Kantelun mukaan Sipilän hallituksen päätös oli syrjivä ja rikkoi perheiden ja lasten oikeutta sosiaaliseen, oikeudelliseen ja taloudelliseen suojeluun. Lisäksi kantelu katsoi päätöksen olevan ristiriidassa perheellisten työntekijöiden tasa-arvoista kohtelua koskevan peruskirjan artiklan kanssa.

Sosiaalisten oikeuksien komitea katsoo, että Suomen linjaus oli sosiaalisen peruskirjan vastainen kaikkien kanteessa esitettyjen artiklojen kohdalla. Näitä oli neljä.

Seuraavaksi Euroopan neuvoston komiteaan

Euroopan sosiaalinen peruskirja on kansainvälinen sopimus, joka turvaa sosiaalisten oikeuksien toteutumista Euroopassa. Peruskirjan oikeudet koskevat kaikkia sopimusvaltioita.

Peruskirjan täytäntöönpanoa valvoo Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea. Valvonta perustuu mahdollisten kantelujen lisäksi sopimusvaltioiden antamiin raportteihin.

Seuraavaksi kantelua käsittelee ulkoministereitä edustavista suurlähettiläistä koostuva Euroopan neuvoston ministerikomitea.

– Ministerikomitea voi hyväksyä päätöslauselman, jossa on vastaajavaltiolle toimenpiteitä täytäntöönpanoon, kertoo opetusneuvos Tarja Kahiluoto opetusministeriöstä.

Tällä ei olisi kuitenkaan suoria käytännön vaikutuksia Suomessa, koska lakia on jo muutettu.

Muokattu klo 12:16: Lisätty opetusministeriön kommentti ja tieto seuraamusmenettelystä.

Menot