Uutiset

Konsultti etsimään taideopetuksen hallintomallia

Konsulttifirma Ajatustalo oy on palkattu selvittämään taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten hallinnollista yhdistämistä Hämeenlinnassa.

Tarkoitus on kevään aikana etsiä malleja siihen, voisivatko Sibelius-opisto, Aimo-koulu, Vanajaveden opisto sekä Miniteatteri ja Sirkuskoulu toimia hallinnollisesti yhtenä organisaationa.

-Tärkeintä on nyt selvittää, saisimmeko tämän avulla lisäresursseja vai käykö niin, että (yhdistämisellä) menetämme valtionavustuksia, kulttuuripalveluiden tilaajajohtaja Timo Koivu sanoo.

Oppilaitoksilla on tyystin erilaiset taustaorganisaatiot, joten hallinnon yhdistämisessä riittää soviteltavaa. Sibelius-opistoa ylläpitää yhdistys, Vanajaveden opisto on kuntayhtymä ja Aimo-koulu kaupungin organisaatio.

Esimerkiksi Sibelius-opisto saa huomattavat summat tuntiperusteista valtionavustusta, Miniteatteri ja Sirkuskoulu eivät käytännössä mitään.

Seudullisena kansalaisopistona toimiva Vanajaveden opisto ulottuu Hämeenlinnan kaupungin ulkopuolelle Janakkalaan ja Hattulaan. Ulkopuolisten kuntien lapset eivät voi kuitenkaan nykyään osallistua esimerkiksi Miniteatterin tai Sirkuskoulun toimintaan.

-Tilanne on sekava. Kun rinnalla kulkevat vielä kuntaliitosneuvottelut, tulee mieleen, kannattaako muutamaa vuotta varten perustaa uutta (taiteen perusopetuksen) kuntayhtymää, Koivu myöntää.

Valmistelu ?kestänyt kauan

Taideoppilaitosten hallinnollista yhdistämistä on valmisteltu Hämeenlinnassa jo vuosia. Vaihtoehtoina on esitetty mm. yhteisen kuntayhtymän, yhteisen yhdistyksen tai kaupungin liikelaitoksen perustamista.

Tavoitteena on mm. etsiä synergiaetuja ja mahdollisia säästöjä kiristyvän talouden varalta.

Oppilaitosten toimintaa ei ole ollut missään vaiheessa tarkoitus yhdistää.

Timo Koivu olisi kuitenkin nyt valmis tuomaan asiakaslähtöisyydenkin neuvottelupöytään.

-Olisihan lasten kannalta hyvä, jos olisi vain yksi taideoppilaitos, jossa voisi vaikka kokeilla eri oppiaineita, hän ehdottaa.

Sibelius-opiston rehtori Tapio Hurri ei haluaisi kommentoida keskeneräistä selvitystyötä vielä mitenkään. Hän pitää kuitenkin selvänä, ettei hallinnollisella uudistuksella olisi juurikaan vaikutusta opiskelijoiden kannalta.

-Oppilaitokset säilyvät erillisinä ja opetusta kehitetään eri yksiköissä kuten tähänkin asti, hän sanoo.

Itsenäisyyden ?menetys pelottaa

Pienimmille taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille Miniteatterille ja Sirkuskoululle on tarjottu vasta tänä keväänä mahdollisuutta liittyä uuteen hallintokokonaisuuteen.

Monet ajattelevat, että pienet laitokset hyötyisivät eniten uudesta koulutusyksiköstä, saattaisivathan ne sitä kautta päästä osallisiksi valtionavusta.

Miniteatterin toiminnanjohtaja Marja Myllyniemi näkee mahdollisessa uudistuksessa kuitenkin sekä epäilyttäviä että innostavia puolia.

-Pienenä yksikkönä olemme voineet toimia spontaanisti. Itsenäisyys on ollut upeaa, hän sanoo.

Myllyniemi pelkää, että suuren organisaation osana byrokratia saattaisi päinvastoin lisääntyä ja vähäistenkin rahavarojen liikuttelu muuttua nykyistä hankalammaksi.

-Tarvitsemme esityksiin milloin mitäkin. Pitää lähettää harjoittelija raha kourassa hakemaan rautakaupasta kakkosnelosta, hän kuvailee.

Entä, jos sitä pitäisi anoa uuden taidekoulun hallinnosta milloin miltäkin momentilta? (HäSa)