Uutiset

Kontaktit ovat työelämän valuuttaa

Hämeenlinnan Nuorkauppakamarin hallituksen jäsen Sonia Lehtinen arvostaa nuorkauppakamaritoiminnassa syntyviä kontakteja.

-Suomen noin 5 000 nuorkauppamarilaista muodostavat tiiviin ja kattavan verkoston. Jäsenet edustavat erilaisia ammattikuntia, ja omaa verkostoa hyödynnetään esimerkiksi rekrytointi- ja hankintatilanteissa. Työnantajat arvostavat nuorkauppakamarin jäsenyyttä ja sen antamaa koulutusta.

Lehtisen mukaan nuorkauppakamarissa tärkeää ovat myös ystävyys ja vuosien aikana syntyneet suhteet.

-Suomen 73 nuorkauppakamaria ovat osa yli sadassa maassa toimivaa Junior Chamber Internationalia. Tuhansia suomalaisia nuorkauppakamarilaisia osallistuu vuosittain alueellisiin ja maailman kattaviin kokouksiin. Missä tahansa kohtaammekin nuorkauppakamarilaisen, meillä aina yhteinen harrastus, mikä helpottaa ystävystymistä, liikesuhteita ja verkostoitumista.


Johtajuuteen kasvamista

Nuorkauppakamarit kasvattavat jäseniään johtajuuteen.

-Vastuuseen voi oppia olemalla aktiivinen erilaisissa nuorkauppakamarin kaupallisissa ja yrittäjyyttä tukevissa tai yhteiskunnallisissa hankkeissa. Todellisia koetinkiviä ja kasvunpaikkoja tarjotaan paikallisyhdistyksen, alueorganisaation tai jopa kansainvälisen hallitusvastuun kautta. Tekemällä oppimisen lisäksi nuorkauppakamari tarjoaa koulutusputken itsensä kehittämiseen.

-Nuorkauppakamarit järjestävät myös yritysvierailuja ja luentoja erilaisista työ- ja talouselämän aiheista. Kouluttajat löytyvät usein kamarilaisten omista verkostoista ja siksi koulutukset ovat yleensä jäsenistölle maksuttomia, Sonia Lehtinen selvittää.


Useita koejäseniä

Hämeenlinnan nuorkauppakamarissa on tällä hetkellä hieman yli 30 aktiivista jäsentä.

-Meillä on useita koejäseniä, joista tänä vuonna on tulossa uusia jäseniä. Jäseneksi pääseminen edellyttää, että koejäsen näyttää kykynsä jossain hänelle annetussa tehtävässä, Lehtinen sanoo.

Nelikymppisenä nuorkauppakamarin jäsenyys päättyy. Tämän jälkeen ansioituneimmille kansainvälinen senaatti myöntää senaattorin arvonimen. Lisäksi paikallisyhdistykset voivat myöntää kunniajäsenen statuksen paikallisesti aktiivisille jäsenille. Tällä hetkellä Hämeenlinnassa on 15 senaattoria ja 17 kunniajäsentä.

Hämeenlinnan Nuorkauppakamari järjestää useita erilaisia tapahtumia muun muassa hyväntekeväisyyteen. SPR:n verenluovutuskampanjat keväällä ja syksyllä sekä Joulupuu-joululahjakeräys ovat näistä ehkä näkyvimmät. (HäSa)

Menot