Uutiset

Korjaustyöt sulkevat 10-tien toisen ajoradan

Turun valtatiellä korjataan paikallisia routa- ja tierakennevaurioita. Korjaustöiden ajaksi 10.-19. elokuuta Hämeenlinnan suuntaan johtava ajorata suljetaan Ratasniityn eritasoliittymän kohdalla.

Liikenne ohjataan tietyömaan ohi siten, että kumpaankin suuntaan on käytössä vain yksi ajokaista noin sadan metrin matkalta. Nopeusrajoitusta lasketaan korjaustöiden alueella 50 kilometriin tunnissa.

Valtatiellä korjataan tierakenteen puutteet ja vauriot, jotka ovat näkyneet halkeamina ja liikennettä haittaavina routaheittoina. Vanhat rakenteet poistetaan ja korvataan uusilla. (HäSa)