Uutiset

Korjaustyöt sulkevat toisen ajoradan 10-tiellä maanantaina

Turun valtatiellä korjataan paikallisia routa- ja tierakennevaurioita. Korjaustyöt kestävät 8.-19.8. Ely-keskus tiedotti alun perin väärän alkamisajan. Hämeenlinnan suuntaan johtava ajorata suljetaan Ratasniityn eritasoliittymän kohdalla.

Liikenne ohjataan tietyömaan ohi siten, että kumpaankin suuntaan on käytössä vain yksi ajokaista noin sadan metrin matkalta. Nopeusrajoitusta lasketaan korjaustöiden alueella 50 kilometriin tunnissa.

Valtatiellä korjataan tierakenteen puutteet ja vauriot, jotka ovat näkyneet halkeamina ja liikennettä haittaavina routaheittoina. Vanhat rakenteet poistetaan ja korvataan uusilla. (HäSa)