Uutiset

Korkein oikeus hylkäsi Helsingin Sanomien toimittajan vaatimuksen takavarikkojen kumoamisesta

Korkein oikeus ratkaisee myöhemmin vielä sen, saako poliisi hyödyntää toimittajalta takavarikoitua lähdesuojan alaista aineistoa esitutkinnassa.
Korkein oikeus katsoi, että toimittajan kotiin tehty kotietsintä oli laillinen. Kuva: EERO LIESIMAA
Korkein oikeus katsoi, että toimittajan kotiin tehty kotietsintä oli laillinen. Kuva: EERO LIESIMAA

Korkein oikeus (KKO) on todennut Helsingin Sanomien toimittajan kotona tehdyn kotietsinnän ja sen yhteydessä tehdyt takavarikot laillisiksi. KKO antoi asiasta ratkaisunsa tiistaina.

Toimittaja vaati korkeinta oikeutta kumoamaan takavarikot.

Toimittaja katsoi, että lähdesuojan takia takavarikoitu aineisto olisi pitänyt sinetöidä paikan päällä. Lisäksi kysymys siitä, saako aineistoa hyödyntää, olisi pitänyt viedä kolmen päivän määräajan sisällä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

KKO:n mukaan sinetöinti ei kuitenkaan ollut sillä tavalla pakkokeinolain yksityiskohtien mukainen, että näin olisi pitänyt toimia. KKO hylkäsi toimittajan vaatimuksen takavarikkojen purkamisesta.

Kotietsintä liittyy Helsingin Sanomissa 16.12.2017 julkaistuun juttuun puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta. Puolustusvoimien mukaan lehti julkaisi artikkelissa Suomen valtion turvallisuuteen liittyviä salassa pidettäviä tietoja.

Keskusrikospoliisi (KRP) epäilee jutun kirjoittaneita toimittajia turvallisuussalaisuuden rikkomisesta. Salassa pidettävien asiakirjojen päätymistä toimittajien käsiin KRP tutkii virkasalaisuuden rikkomisena.

Lähdesuojan alaisia tietoja

Poliisi teki toisen artikkelin kirjoittaneen toimittajan kotiin erityisen kotietsinnän sen jälkeen, kun tämä ilmoitti hätäkeskukselle tietokoneensa syttyneen tuleen vasaroinnin seurauksena. Toimittaja kertoi yrittäneensä tuhota tietokoneen kovalevyn suojellakseen lehtijuttujensa lähteitään.

Kotietsinnän yhteydessä poliisi takavarikoi muun muassa tietokoneen ja muita tallennusalustoja. Toimittajan mukaan ne kaikki sisälsivät lähdesuojan alaisia tietoja.

Suomen laki ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset suojelevat toimittajille ja tiedotusvälineille tietoja luovuttaneita tahoja siltä, että heidän henkilöllisyytensä paljastuisi viranomaisille.

Poliisi laittoi sinetillä eristettyihin näytepusseihin toimittajalta takavarikoidut lähdesuojan alaiset esineet tutkimatta niitä. Kotietsintää valvoi etsintävaltuutettu.

Korkein oikeus katsoi hovioikeuden ja käräjäoikeuden tavoin, että lähdesuoja ei vaarantunut ja kotietsintä takavarikkoineen oli laillinen. KKO määräsi, että takavarikot pysyvät edelleen voimassa.

Korkein oikeus ratkaisee myöhemmin sen, saako poliisi hyödyntää toimittajalta takavarikoitua aineistoa jutun esitutkinnassa.

Menot