Uutiset

Korruptiotutkija esittää soteen eettistä arviointia

Professori Ari Salmisen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen kaipaa eettistä näkökulmaa.

– Tässä sotessa on kyse niin suurten rahojen, isojen hankintojen ja ennenkuulumattoman merkittävien tehtävien uusjako, ettei pelkkä taloudellinen tehokkuuden näkökulma riitä, vaan tarvitaan uudentyyppistä hyvän hallinnon sisältöä.

Salmisen mielestä julkisten hankintojen eettisyyttä voi horjuttaa esimerkiksi piilokorruptio, johon liittyvä tutkimushanke on parhaillaan käynnissä Vaasan yliopiston julkisjohtamisen yksikössä.

– Piilokorruptiossa poliittista tai taloudellista valtaa käytetään väärin, vaikka toimitaan muodollisesti lakien ja säädösten puitteissa. Piilokorruptiolle on lisäksi tyypillistä, että suositaan pieniä piirejä ja suljettuja verkostoja, tutkimusryhmää johtava Salminen määrittelee.

Suomi on ollut vähiten korruptoituneiden maiden kärkeä kansainvälisissä tutkimuksissa, eikä suoranainen lahjonta ole meillä arkipäivää.

Sen sijaan jonkinlaiseksi hyvä veli -verkostojen eli piilokorruption maaksi Suomea voi korruptiotutkijan mukaan kutsua.

– Sukulaisten ja tuttujen suosimista sekä epätervettä taloudellisten etujen jakamista on Suomessa ilmeisen paljon monella yhteiskunnan alalla.

Myös rakenteellista korruptiota ilmenee. Siinä toimitaan lakien mukaan, mutta toiminnan tavoitteena on jokin muu kuin lainsäädännön tarkoitus.

Rakenteellisesta korruptiosta surullisen kuuluisana esimerkkinä käyvät vaalirahoitusjupakat. Myös verotuksen välttelyssä voi nähdä rakenteellisen korruption piirteitä.

Salminen myöntää, että monet korruptioon liittyvät rajanvedot ovat veteen piirrettyjä. Korruption eli lahjonnan kanssa ollaan tekemisissä silloin, kun rikotaan lakia ja oikeusviranomaiset puuttuvat peliin. Entä missä tilanteessa vaikkapa sukulaisen palkkaamista voi pitää epäeettisenä toimena?

Vaasan yliopiston tutkimushanke kerää vielä parin viikon ajan kansalaisten kokemuksia ja kertomuksia juuri piilokorruptiosta. Tutkimukseen voi osallistua nettilinkin kautta.

Koneen säätiön rahoittaman tutkimuksen tuloksista on tarkoitus kuulla ensi kesänä.