Uutiset

Kotihoidon kuntalisä taas lakkautuslistalla

Perheet osoittivat torilla mieltä toukokuussa menestyksekkäästi kotihoidontuen kuntalisän puolesta. Tuolloin suunnitelma kuntalisän lakkauttamisesta peruttiin, mutta vain hetkeksi, sillä nyt asia on taas esillä.

Lasten ja nuorten lautakunta käsittelee tiistaina kuntalisän lakkauttamista. Päätösesityksenä on, ettei uusia kuntalisäpäätöksiä tehtäisi enää ensi vuonna. Kuntalisän maksaminen lakkaisi kesäkuun alussa.

Kuntalisästä luopumista perustellaan sillä, ettei sen maksamisella ole ollut toivottua vaikutusta päivähoidon kysyntään.

Kuntalisän ajateltiin vähentävän alle kolmivuotiaiden päivähoidon tarvetta, mutta niin ei ole käynyt.

Sen sijaan kuntalisään käytetty määräraha on noussut noin puolella miljoonalla eurolla vuosittain. Vuonna 2009 kuntalisään kului noin 440 000 euroa, 2010 summa oli jo yli miljoonan ja tämän vuoden kuluiksi arvioidaan 1,5 miljoonaa euroa.


Kotoa päivähoitoon?

Hämeenlinnassa ja Tampereella tehtyjen kyselyjen mukaan perheet eivät päätä hoitoratkaisuistaan sillä perustella, maksetaanko kuntalisää vai ei. Hämeenlinnalaisvanhempien mukaan lisällä ei ollut vaikutusta päätökseen. Tampereella vaikutus noteerattiin pieneksi.

Kuntalisän poistamisen arvellaan lisäävän jonkin verran päivähoidon kysyntää. Tilaajapäällikkö Seija Mäkinen kuitenkin arvioi, että avointen varhaiskasvatuspalveluiden karsimisella olisi suurempi vaikutus kotihoidon valinneiden perheiden arkeen kuin kuntalisällä.

Tiistain kokouksessa esityksenä on, että kuntalisästä luovutaan ja sen sijaan kehitetään alueellisia avoimen päivähoidon palveluita. (HäSa)