Uutiset

Kotihoidon tuen kuntalisä poistunee elokuun alusta

Kuntalisä lasten kotihoitoon lakkaa elokuussa, jos lasten ja nuorten lautakunta sekä kaupunginhallitus päättävät tilaajajohtaja Markku Rimpelän päätösesityksen mukaisesti.

Sen sijaan lasten yksityisen hoidon kuntalisää laajennetaan koskemaan myös yksityisiä ryhmäperhepäiväkoteja.

Esityksenä on myös, että ostosopimukset varhaiskasvatuksen avoimesta toiminnasta ja kerhotoiminnasta irtisanottaisiin ensi vuoden alusta lukien. Tilalle tulisivat palvelusetelit.

Kotihoidon kuntalisää on Hämeenlinnassa maksettu siinä toivossa, että perheet pitäisivät lapset mahdollisimman pitkään kotona. Tämän toivottiin helpottavan painetta päivähoitoon.


Siirtyykö paine päivähoitoon?

Kuntalisä ei ole toiminut toivotulla tavalla. Ennakkolaskelmien mukaan kotihoidon tuen kuntalisään varattu määräraha ylittyy tänä vuonna kaksinkertaisesti, jos mitään ei tehdä.

Rahaa on varattu noin 700 000 euroa ja tarve näyttäisi olevan 1,4 miljoonaa.

Jos tilaajajohtaja Markku Rimpelän esitys hyväksytään, kuntalisän maksatus loppuu kokonaan elokuun alusta.

-Tietysti siinä on pelko, että perheet panevat lapsensa sitten päivähoitoon. Varsinkin, kun avoimen toiminnan mahdollisuuksia laajennetaan vasta vuodenvaihteesta alkaen. Siihen syntyy muutaman kuukauden tauko.

Kotihoidon tuen kuntalisän piiriin lapsia näyttäisi tulleen jostain muualta kuin päivähoidosta, koska päivähoidon kysyntä ei ole vähentynyt samassa mitassa.

Myöskään lasten määrä ei ole kasvanut niin paljon. Vuoden 2010 aikana alle kouluikäisten määrä kasvoi Hämeenlinnassa 24 lapsella.


Yksityiset ryhmikset tuen piiriin

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan nimensä mukaisesti siitä, että lapsi on yksityisessä päivähoidossa. Se tulee kaupungille edullisemmaksi kuin kunnallinen päivähoito.

Se lisää perheiden valinnanmahdollisuuksia. Yksityisestä hoidosta perheelle jäävä maksuosuus on kuitenkin kunnallista suurempi eli kaikilla ei ole mahdollisuutta valita sitä.

Silti nyt esitetään, että kuntalisä ulotetaan koskemaan myös yksityisiä ryhmiksiä. Niitä ei ole Hämeenlinnassa, mutta muutamat lapset käyvät naapurikunnissa.


Palvelusetelillä päivätoimintaa

Avoin päivätoiminta pitää kilpailuttaa, jos kunta ostaa sitä palveluntuottajilta. Hämeenlinna ostaa kerhotoimintaa Lasten Liikunnan Tuelta ja avointa päivätoimintaa Hamkilta.

Esitys on, että nämä sopimukset irtisanotaan ensi vuoden alusta alkaen.

Sijalle pyritään kehittämään palveluseteli, jolla perheet voivat ostaa päivätoimintaa kaikilta kaupungin hyväksymiltä palvelun tarjoajilta. Tällöin kilpailutusta ei tarvita.

Mallina on Helsingin palveluseteli. Se myönnetään hakemuksesta kaksi vuotta täyttäneille lapsille esiopetuksen alkuun asti. Setelin arvo on 100 euroa kuussa. Sillä saa 36-60 tuntia kerhotoimintaa kuussa, enintään kolme tuntia päivässä.

Setelin saamisen ehtona on, ettei lapsi ole kunnallisessa päivähoidossa tai saa yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon kuntalisää.

Päivän lehti

21.1.2020