Uutiset

Kotihoidontuen kuntalisän säilyttäminen herättää ristiriitaisia tunteita

Kotihoidontuen kuntalisän säilyttäminen herättää ristiriitaisia tunteita Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtajassa Tapio Vekassa (kok.).

Toisaalta hän on tyytyväinen lasten ja nuorten lautakunnan päätökseen, joka on linjassa kaupungin palvelu- ja hankintastrategian linjausten kanssa. Toisaalta hän on hyvin huolissaan menojen karkaamisesta: Päätöksen vuoksi lasten ja nuorten lautakunta esittää kaupunginhallitukselle 700 000 euron sijaan 1,4 miljoonan euron ylitystä budjettiin.

Vekka kuitenkin korostaa, että hänen mielestään lautakunta teki oikean ratkaisun.

– Jos lautakunta olisi virkamiesesityksen mukaisesti leikannut kotihoidontuen kuntalisää, se olisi toiminut valtuuston hyväksymää strategiaa vastaan. Päätös myös toteuttaa sitä isoa kuvaa rakennemuutoksesta, mitä olemme tekemässä. Kotihoito on kahdeksan kertaa edullisempaa kuin kunnallinen päivähoito, Vekka toteaa.

Ilmeisesti kaupunginhallitus ei siis ole käyttämässä otto-oikeuttaan lasten ja nuorten lautakunnan päätökseen?

– Minulla ei ainakaan ole sellaista ajatusta. En ole toki asiasta kaupunginjohtajien tai varapuheenjohtajan kanssa vielä sen enempää ehtinyt jutella, Vekka sanoo.

Lisää ohjausta yksityispuolelle
Vekka ei osaa vielä sanoa, mistä puuttuvat 1,4 miljoonaa otetaan.

– Ellei sitä mistään löydy, sittenhän se on velanottoa. Alijäämäähän me näytetään jo muutenkin. Minä kuitenkin edelleen toivoisin, että lautakunta löytäisi myös omasta palvelutuotannostaan jotain säästöjä, ettei ylitys toteutuisi näin suurena, Vekka sanoo.

Hän odottaa lasten ja nuorten toimialan myös kiirehtivän asiakasohjausyksikkönsä rakentamisessa. Yksikön tarkoituksena on ohjata kuntalaisia käyttämään kunnalle edullisempia palveluja kuten esimerkiksi yksityisiä päiväkoteja.

– Asiakasohjausyksikön piti rakentua tämän vuoden aikana, eikä siitä ole kauheasti mitään kuulunut. Sillä toivottavasti pystyttäisiin vaikuttamaan siihen, että oman tuotannon paineet vähenisivät, Vekka sanoo.

Hän arvioi, että perheiden tarpeet huomioivat palvelut tulevat usein edullisimmaksi.

– Perhe ei yleensä tarvitse niin paljon erilaisia palveluita. Järkevät ratkaisut ovat myös ennaltaehkäiseviä – erilaiset perheet tarvitsevat erilaisia asioita, Vekka sanoo.

Menojen kasvu on pysäytettävä
Vekka laskeskelee lasten ja nuorten lautakunnan menojen kasvun johtuvan siitä, ettei kunnallisen päivähoidon kysyntä ole vähentynyt suunnitellusti juuri asiakasohjauksen puutteiden vuoksi.

– Rakennemuutos ei tapahdu yhdessä yössä. Sitä pitäisi myös edistää eikä vain todeta, että näin se nyt menee ja sitten pitäisi vielä tuonnekin riittää rahaa, Vekka kommentoi.

Hän muistuttaa, ettei kuntatalouden tila näytä tulevaisuudessakaan ruusuiselta. Hallitusneuvotteluissa kunnille ennakoidaan lisää vastuita samanaikaisesti, kun leikataan valtionosuuksia.

– Kun vielä yhdistymisavustukset pikkuhiljaa putoavat ja yhteisöveron määräaikainen korotus on päättymässä, meille on muodostumassa monen miljoonan euron tuloaukko. Jos samanaikaisesti oma palvelutuotannon budjetoidut kustannukset ylittyvät, niin kyllä siinä ollaan tosi vaikeiden asioiden edessä, Vekka ennustaa.

Hän huomauttaa, että kaupunginhallitus toimii oman palvelutuotannon esimiehenä.

– Meidän on myös katsottava, mitä sillä puolella on tehtävissä, yhteistyössä henkilöstön kanssa, Vekka sanoo. (HäSa)

Päivän lehti

27.1.2020