Uutiset

Kotihoito ja vanhainkodit samaan liikelaitokseen

Saumaton palvelu kodista vanhainkotiin ja yhteinen henkilöstö. Siinä ovat edut, joita kaupunki tavoittelee ikäihmisten palvelujen uudelleenorganisoinnilla.

Kaupunki aikoo yhdistää kaikki vanhuspalvelunsa yhteen liikelaitokseen. Ensi vuoden alussa aloittava liikelaitos vastaisi jatkossa siis kotihoidosta, tehostetusta palveluasumisesta ja ympärivuorokautisen laitoshoidon palveluista.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle liikelaitosmallin hyväksymistä siten, että se voi aloittaa toimintansa tammikuun alussa 2012. Lisäksi se velvoittaa palvelutuotantoa perustamaan virkamiestyöryhmän valmisteleman liikelaitoksen perustamista.

Etsinnässä sisäinen yrittäjä

Tällä hetkellä ikäihmisten palvelut on jaettu kahteen eri palvelualueeseen: koti ja asumispalveluihin ja ikäihmisten pitkäaikaishoivaan. Säännöllisesti kotiin tuotavia palveluja käytti viime vuonna noin tuhat vanhusta, kun taas tehostetussa palveluasumisessa paikkoja oli 156 ja vanhainkotipaikkoja 266.

Vakituista henkilöstöä koti- ja asumispalveluissa on 325 ja pitkäaikaishoivassa 202. Liikelaitosselvityksessä yhteisen henkilöstön uskotaan tehostavan toimintaa.

-Myös henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa voidaan hyödyntää kattavammin ja joustavammin kuin nykytilanteessa, selvityksessä todetaan.

Liikelaitostumisen arvioidaan myös parantavan toimijoiden identiteettiä ja palvelun huonoa imagoa. Selvityksen mukaan se ”vahvistaa sisäisen yrittäjyyden näkökulmaa läpi organisaation”.

-Asiakkaiden valinnanvapaus tulee korostumaan lähitulevaisuudessa, jolloin palveluntuottajan hyvällä maineella ja positiivisella julkisuuskuvalla on suuri merkitys asiakkuuksien saamiselle ja niiden säilyttämisellä, selvityksessä todetaan.

Liikelaitosmalli ei sovi päiväkoteihin

Palvelu- ja hankintastrategiassa esitetään myös varhaiskasvatuspalveluiden liikelaitostamista. Tarkemman selvityksen jälkeen kaupunginhallitus päätti kuitenkin antaa idealle rukkaset.

Päiväkotitiloja on parin viime vuoden aikana tiivistetty merkittävästi. Esiopetusta on siirretty koulujen yhteyteen, ja myös kaupunginosakeskuksiin suunnitellut uudet päiväkodit sijaitsevat koulujen välittömässä läheisyydessä.

Selvitystä koordinoinut palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko toteaa, että sekä asiakkaiden edun ettei erillisen liikelaitoksen muodostaminen tue päivähoidon, koulun ja kasvua tukevien palvelujen entistä tiiviimpää yhteistyötä.

Kaupunginhallitus käynnistääkin selvityksen yhden lasten ja nuorten palvelujen tuottajaorganisaation perustamisesta. Yhteiseen organisaatioon kuuluisivat varhaiskasvatuspalvelujen lisäksi perusopetus sekä lasen ja nuorten kasvua tukevat palvelut.

Selvitys tulee tehdä kesäkuuhun 2012 mennessä. (HäSa)