fbpx
Uutiset

Kotihoito saa asiakkailta hyvät arvosanat

-Tämä on sitten ihana ihminen, Kaurialassa asuva Onni Malinen kehuu kotihoidon sairaanhoitajaa Riikka Vaajaa, joka on vieraillut Malisen kodissa jo vuosien ajan.

Riikka Vaaja harmittelee, että tietokoneen äärellä tehtävä työ vie yhä enemmän aikaa varsinaisesta asiakastyöstä.

-Monille iäkkäille ihmisille me olemme lähes ainoa kontakti kodin ulkopuolelle.

Hämeenlinnan kotihoito saa asiakkailtaan kouluarvosana-asteikolla 8,6 kirjallisessa kyselyssä, joka tehtiin viime vuoden puolella.

Asiakkaiden mielestä kotihoidon turvallisuus ja luottamuksellisuus on huippuluokkaa. 80 prosenttia vastanneista myös katsoi, että hoito vastaa heidän tarpeitaan hyvin tai erittäin hyvin.

Niin ikään noin 80 prosenttia vastaajista arvioi, että hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitut asiat toteutuvat vähintäänkin hyvin. Samoin yksilölliset tarpeet otetaan hyvin huomioon hoidossa.

Asiakkaiden mielestä kotihoito mahdollistaa kotona asumisen vähintäänkin hyvin. Tätä mieltä on 85 prosenttia vastaajista. Saman verran asiakkaista arvioi myös, että he saavat elää kotona omanlaistaan elämää.

Palvelupäällikkö Riikka Iso-Pietilä ja palvelujohtaja Tuovi Sohlberg arvioivat, että kotihoito on oikeilla jäljillä.

-Suuriin muutoksiin ei näytä olevan syytä, kun tuotteistamme palveluita tämän vuoden kuluessa, Riikka Iso-Pietilä pohtii.

-Aina kuitenkin eletään tuntosarvet esillä ja yritetään löytää uusia toimivia toimintatapoja, Tuovi Sohlberg sanoo.

Vapaaehtoiset apuun

Vaikka kaikki näyttää olevan hyvin, kyselystä löytyy myös kipukohtia.

Kun asiakkailta kysyttiin, onko työntekijöillä heille riittävästi aikaa, kolmannes oli sitä mieltä, että aikaa on vain kohtalaisesti.

-Tässä näkyy, että iäkkäät ihmiset ovat usein hyvin yksinäisiä.

Kolmannes vastaajista on myös sitä mieltä, että he ovat saaneet vaikuttaa hoito- ja palvelusuunnitelmiinsa vain kohtalaisesti.

Tuovi Sohlbergin mukaan tilaajalautakunnan asettamat kriteerit sanelevat sen, millaisia palveluita kotihoito voi antaa. Osa asiakkaista haluaisi esimerkiksi kaupassakäyntiä tai ulkoilua, johon rahkeet eivät riitä.

Se herättää tyytymättömyyttä, joka näkyy kyselyssä.

-Siihen ei myöskään voida mennä, että kotihoito kävisi ikäihmisten kotona vain pitämässä seuraa. Tässä asiassa pyritään yhä tiiviimpään kolmannen sektorin kanssa.

-Vapaaehtoisten voimavarat pitäisi saada sataprosenttisesti käyttöön.

Asiakasohjauksen kautta

Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään jokaiselle säännöllisen kotihoidon piirissä olevalle asiakkaalle.

Jo suunnitelmaa tehtäessä kartoitetaan kotihoidon ohella muut mahdollisuudet, esimerkiksi vapaaehtoistyö. Palvelusuunnitelmassa määritellään myös omaisten roolit.

Hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitaan jokaiselle asiakkaalle omahoitaja. Asiakkaan pitäisi tietää, miten ja keneen saa yhteyden, jos ongelmia tulee.

Tosin ihan kaikki vastaajat eivät olleet kyselyssä selvillä, ketkä heidän luonaan käyvät.

-Asiakkaissa on runsaasti muistihäiriöisiä.

Tuovi Sohlberg muistuttaa, että kaupungilla on asiakasohjausyksikkö, jonka palveluohjaajat tekevät kotikäyntejä ja myös hoito- ja palvelusuunnitelmat. Ne päivitetään vähintään vuoden välein.

Kotihoidon piiriin tullaan pääsääntöisesti asiakasohjausyksikön kautta. Yksikön palveluneuvojat löytyvät Kastellista. Piakkoin koko yksikkö muuttaa sinne. (HäSa)

Menot