Julkaistu: 09.08.2007 08:12

Kyyhkysjahti avaa metsästyskauden

Kyyhkysjahtiin pääsee perjantaina aamuhämärissä. Kyyhkyn metsästäminen 10. elokuuta alkaen avaa samalla metsästyskauden. Kyyhkysjahti saa jatkua koko maassa aina lokakuun loppuun saakka. Ainoa metsästettävä laji on sepelkyyhky. Takavuosina metsästetty laji, uuttukyyhky on rauhoitettu.
S
epelkyyhky on Suomessa runsastunut siinä määrin, että kymmenen vuoden takainen kannanarvio, 200 000 pesivää paria, on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suunnittelijan Marcus Wikmanin mukaan jo "historiaa".

Tätä osoittaa jo ilmoitettu kyyhkysaalis, joka viime vuosina on ollut enimmillään 180 000 lintua. Sepelkyyhkyn levinneisyysalue ulottuu aina Rovaniemen tasolle saakka, joskin eniten niitä on eteläisen Suomen suurilla viljelysmailla.

Muuttuvassa maatalousympäristössä sepelkyyhky on riistantutkimuksen havaintojen mukaan runsastunut. Aiemmin kyyhky oli erittäin arka lintu, mutta viime vuosina se on siirtynyt pesimään myös asutuksen pariin ja ruokailemaan puutarhoihin.

Kyyhkyt ruokailevat viljelyksillä

Metsästettäessä kyyhkyn tapaa varmimmin herne- ja viljapeltojen laidoilla metsän ja pellon maisemissa, jonne kyyhkyt, joskus kymmenien lintujen parvina, tulevat ruokailemaan yleensä varhain aamulla ja toisen kerran myöhään iltapäivällä.

Herneitä ja vihreitä kasvinosia kyyhkyt syövät siinä määrin, että sepelkyyhkyjä on paikoin voinut metsästää riistanhoitopiirin luvalla jo ennen metsästyskautta eli kesäkuun alusta lähtien.

Kyyhkyjä metsästetään haulikolla, joskus myös pienoiskiväärillä. Toisin kuin vesilintuja metsästettäessä kyyhkysjahdissa ei ole lyijyhaulikieltoa. Yleisin haulikoko on 7, 6 tai 5 eli 2,5-3,0 millin hauleja on yhdessä patruunassa noin 150 kappaletta. Yli 35 metrin ei kannata ampua. Sopiva ampumaetäisyys on 10-30 metriä.

Myös pienoiskiväärillä ja vaimentimella ammuttaessa kannattaa käyttää koiraa, joka kyyhkyn lepopuun alla liikkuessaan kiinnittää lintuvahtien huomion itseensä.

Kyyhkyjä metsästetään passista niiden ruokailureittien varrelta joko kuvilta passikojusta tai suojasta naamioituneena. Kuvat eli muoviset tai kumiset tekokyyhkyt asetetaan pellolle ikään kuin syömään osalla nokka päin tuulta ja osalla kohti peltoa.

Noutava koira mukaan kyyhkyjahtiin
- Metsästyslaki sallii koiran käytön luvallisessa metsästyksessä, myös niiden kiinnipitoaikana. Metsästäjien tulisi ottaa noutava koira mukaan kyyhkyjahtiin.
- Metsästyslaki kieltää liikkumisen metsästystarkoituksessa viljelyksillä ilman alueen omistajan tai haltijan lupaa, ennen kuin sato on korjattu tai koottu.
- Samoin metsästyksen on tapahduttava siten, ettei se aiheuta vaaraa tai vahinkoa ihmisille tai toisen omaisuudelle. Tämän vuoksi metsästäjien on pysyttävä niin etäällä laiduntavista kotieläimistä, etteivät ne häiriinny laukauksista.
- Sepelkyyhkyä muistuttava uuttukyyhky on rauhoitettu laji.

Lähde: Metsästäjäin keskusjärjestö

STT

Noin 9700 lasta sai viime vuonna vammaistukea psyykkisen kehityksen häiriön vuoksi.Kelan tilastojen mukaan psyykkisen kehityksen häiriön vuoksi vammaistukea saavien lasten määrä on kasvanut 10 vuodessa peräti 43 prosenttia.Alle 16-vuotiaan vammaistukea sai vuoden 2017 lopussa yhteensä 34 900 lasta.