Uutiset

Kotipalvelu mielletään vanhustyöksi

Lapsiperheiden kotipalvelu on ollut niin unohdettu termi monessa kunnassa, että kotipalvelun henkilökunta on menettänyt taitonsa kohdata lapsiperheitä.

-Kanta-Hämeessä nousi esille se, että kotipalvelu on muuttunut vanhustyöksi. Joissakin alueen kunnissa ei ollut ammattitaitoista henkilökuntaa lapsiperheiden kotipalveluun, Etelä-Suomen aluehallintoviraston sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Marja Kaasalainen summaa.

Avi seurasi kahden vuoden ajan 51 kunnan tapaa järjestää lapsiperheiden kotipalveluita. Tehovalvonnan seurauksena kunnat ovat palkanneet lisää henkilökuntaa ja varanneet aiempaa enemmän määrärahaa palvelun parantamiseksi.


Kotipalvelu ei kuulu lastensuojelun piiriin

Avin selvityksen mukaan lähes 60 prosenttia kunnista laiminlöi lapsiperheiden kotipalvelun järjestämisvelvollisuutta. Kotipalvelu on mielletty lähinnä pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja ikäihmisten palveluksi.

Lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun perustuu lakiin. Viranomaisten pitäisi oma-aloitteisesti tarjota perheelle tarpeellista apua riittävän varhain.

-Kotipalvelun tarkoituksena on auttaa perheitä arkipäivän tehtävissä, kun perheessä on alentunutta toimintakykyä tai rasittuneisuutta. Perhettä voidaan myös auttaa sairauden, synnytyksen, vamman, perhetilanteen tai muun vastaavan syyn perusteella, Kaasalainen luettelee.

Avin aiemman selvityksen perusteella näytti siltä, että kotipalvelu oli monessa kunnassa korvattu perhetyöllä.

-Kotipalvelun järjestäminen perheelle ei edellytä lastensuojelun tarvetta.


Henkilöstöä on alettu kouluttaa lapsiperhetyöhön

Aluehallintoviraston selvityksen takia kunnat ovat muun muassa korjanneet hallintomenettelyä siten, että asiakkaat saavat kirjallisen muutoksenhakukelpoisen päätöksen anomukseensa.

-Päätöksiä ei ole annettu kirjallisesti, eivätkä ihmiset ole voineet valittaa päätöksistä.

Selvityksen seurauksena monet kunnat ovat muun muassa laatineet kriteerejä, joiden perusteella kotipalvelua voidaan myöntää. Lisäksi henkilöstöä koulutetaan lapsiperhetyöhön.

Avin pelkona on, että lapsiperheiden kotipalvelun positiivinen kehitys katkeaa kuntien taloudellisen tilanteen kiristyessä. Siksi virasto vetoaa kunnallisiin päättäjiin.

-Onneksi uudessa hallitusohjelmassa lapsiperheiden kotipalvelu ja matalan kynnyksen palvelut on mainittu kehittämisen kohteina.

Aluehallintovirasto jatkaa lapsiperheiden kotipalvelujen valvontaa yhteistyössä Valviran kanssa. (HäSa)