Uutiset

Koulu kasvoi ensimmäisten oppilaittensa mukana

-Oli hienoa, että me olimme koko ajan koulun vanhimpia oppilaita. Ei ollut valmiita perinteitä, vaan me teimme niitä itse.

Näin sanoo hattulalainen yrittäjä Marju Vesala muistellessaan oppikouluaikojaan juuri perustetussa Parolan yhteiskoulussa.

Vesala ja Hattulan kamreerina työskentelevä Helena Ala-Kotila kuuluvat tänä vuonna 50 vuotta täyttävän yhteiskoulun ensimmäisiin oppilaisiin. Yhteensä 105 pääasiassa 11-vuotiasta koululaista aloitti oppikoulun Parolassa syksyllä 1961.

Silloiset Marju Räntilä ja Helena Kajaala arvelevat, että koulussa oli erityisen hyvä luokkahenki sen takia, että kaikki oli uutta ja innostus suurta.

-Lämmöllä niitä aikoja muistelee, saimme hyvät eväät elämään, Ala-Kotila sanoo.

Kouluaika työmaalla

Myös itse koulu kasvoi oppilaitten mukana. Ensimmäisenä kouluvuonna omaa koulurakennusta ei edes ollut, vaan oppikoulua käytiin iltavuorossa Parolan kansakoulun tiloissa.

-Meillä koulupäivät alkoivat, kun kansakoululaiset pääsivät kotiin. Iltapimeällä oli välillä kurjaa kulkea pyörällä kotiin Vanhalle kirkolle, Ala-Kotila muistelee.

Syksyksi 1962 valmistui oman koulurakennuksen ensimmäinen siipi. Sen ympärille on kasvanut nykyinen Parolan yhteiskoulu ja lukio.

-Mehän olimme työmaan keskellä koko kouluajan. Rakennusta tehtiin pala kerrallaan ja oppilasmäärä kasvoi sitä mukaa.

Oma koulu lisäsi intoa

Oman yhteiskoulun saaminen oli Hattulalle tärkeä asia. Koulu oli aluksi yksityisen kannatusyhdistyksen ylläpitämä, ja siirtyi kunnalle vasta vuonna 1975, kun peruskoulun tuloon valmistauduttiin.

Myös yksittäisille oppilaille omalla koululla oli suuri merkitys.

-Minä en varmaankaan olisi pyrkinyt oppikouluun ollenkaan, ellei sitä olisi juuri silloin perustettu tänne. Tuskin olisin lähtenyt kaupungin kouluun, Helena Ala-Kotila arvelee.

Oppikouluun pyrittiin pääsykokeilla, ja Parolan yhteiskoulun ensimmäiset pääsykokeet järjestettiin kaupungissa.

Yhtä sai sinutella

Ensimmäinen vuosiluokka oli jaettu kolmeen ryhmään. Joka luokalla oli yli 30 oppilasta, mutta kuri säilyi Vesalan ja Ala-Kotilan mukaan hyvänä.

-Kyllähän me olimme kilttejä, mutta kurikin oli toisenlainen. Esimerkiksi ainoastaan voimistelunopettaja Raija Penttilää sai sinutella, kaikkia muita opettajia teititeltiin, Marju Vesala kertoo.

-Ja kerran kaksi poikaa erotettiin koulusta määräajaksi sen takia, että he olivat jääneet kiinni tupakoinnista koulun alueella. Rangaistus julistettiin kaikkien oppilaiden kuullen.

Sekä Vesala että Ala-Kotila mainitsevatkin erikseen, etteivät he joutuneet kertaakaan jäämään jälki-istuntoon.

Vuonna 1966 kannatusyhdistys sai oikeuden järjestää myös lukio-opetusta, eli ensimmäiset oppikoululaiset pääsivät jatkamaan yhteiskoulusta suoraan omaan lukioon.

Ensimmäiset 22 ylioppilasta saivat lakkinsa Parolan lukiosta keväällä 1969, heidän joukossaan myös Ala-Kotila ja Vesala. (HäSa)