Uutiset

Kouluille esitetään 300 000 euron lisämäärärahaa

Koulut ovat saamassa kaupungilta 300 000 lisämäärärahan. Se ei kuitenkaan tarkoita kouluille mitään uutta tai lisää. Itse asiassa yläkoulujen tuntimäärä oppilasta kohden laskee ensi syksynä hieman nykyisestä.

Opetustoimen tiukka budjetti johtuu kouluvuokrien noususta ja yläkoulun oppilasmäärän kasvusta.

Alakoulussa 1.-6. vuosiluokkien oppilasmäärä pienenee ensi syksynä noin 63 oppilaalla, kun taas yläkoulujen oppilasmäärä kasvaa 46:lla. Lukioissa on puolestaan ensi lukuvuonna 15 oppilasta vähemmän kuin tällä hetkellä.

Oppilasrakenteen muutos lisää kustannuksia, sillä yläkoulussa yhden oppitunnin hinta on alakoulua kalliimpi.

– Palkkamäärärahojen alimitoitus on jatkunut jo vuosia. Yläkoulun oppilasmäärän nousun vaikutusta palkkamäärärahoihin ei ole huomioitu riittävästi jo vuosina 2003-2004, Mäensivu harmittelee.

Maanantaina kokoontunut Hämeenlinnan kaupunginhallitus esittää opetustoimelle 300 000 euron lisärahaa ja vastaavalla summalla lisätään rahoitusjohtajan lainanottovaltuutta. Kaupunginvaltuusto kokoontuu ensi maanantaina. (HäSa)

Päivän lehti

22.1.2020