Uutiset

Koululaiset, vanhukset ja työmatkalaiset matkustavat samalla kyydillä

Kalvolan ja Rengon suunnilla kokeillaan kaupungin ostamien erilaisten kyytien yhdistämistä elokuusta alkaen.

Tarkoituksena on, että koululaisten ja esikoululaisten sekä ikäihmisten päivätoiminnan ja Kyläpussin kyydit yhdistettäisiin niin pitkälle kuin mahdollista.

-Ei se silti niin mene, että kaikkien pitää ehtiä ja mahtua aamulliseen koulukyytiin. Kokonaisuus kuitenkin kilpailutetaan yhtenä pakettina, joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio selittää.

Kyydit kilpailutetaan kevään kuluessa. Kalvolassa ja Rengossa nykyiset kuljetussopimukset päättyvät elokuussa, muissa kaupunginosissa ne ovat voimassa vielä pitkään.

-Ajatuksena on, että ensin kuljetetaan koululaiset. Sitten tulevat päivätoimintaan matkalla olevat ikäihmiset ja mahdollisesti vielä koululaisia. Päivällä, kun autolla on aikaa ennen kuin kuljetukset kotiin päin alkavat, se voi ajaa Kyläpussi-kyytejä.

Kaartokallio ei lupaa lisää Kyläpussi-kyytejä, vaan niitä on kahdesti viikossa sekä Kalvolassa että Rengossa kuten tähän astikin.

Itse maksavat mukaan

Itse maksavia asiakkaita otetaan kaikkiin kyyteihin, mutta heidän on itse kysyttävä etukäteen liikenteenharjoittajalta, onko kyydissä tilaa.

-Jos joku käyttää kyytiä päivittäin, ei tietenkään tarvitse joka päivä erikseen sopia, vaan kyydeistä voi tehdä jatkuvan sopimuksen.

Vielä ei ole tehty lopullista päätöstä siitä, kilpailutetaanko kyydit yhtenä kokonaisuutena vai useampana osana.

-Tällä hetkellä liikenteenharjoittajilla on lausunnolla ehdotus, jossa kokonaisuus on jaettu muutamaan osaan.

Sopimus on tarkoitus tehdä kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi ja siihen liittynee parin vuoden jatko-optio.

Ikäihmisten lautakunta sekä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta ovat molemmat hyväksyneet kuljetusten ja palveluliikenteen yhteishankinnan.

Muuallakin kyydit yhteen

Tarkoitus on yhdistää kyydit myös muissa kaupunginosissa, mutta vasta siinä vaiheessa, kun nykyiset sopimukset päättyvät.

Kustannukset on tarkoitus jakaa eri lautakuntien kesken. Yhdyskuntapalvelut vastaa Kyläpussin toiminnasta. Opetuspalveluiden, varhaiskasvatuspalveluiden ja ikäihmisten palveluiden kesken kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteella.

Kiinteät jakoprosentit määritellään puolivuosittain kyyditettävien lukumäärän ja kyydityspäivien mukaan.

Itse maksavien asiakkaiden pienin kertamaksu on tällä hetkellä kolme euroa. Se jää liikenteenharjoittajalle kannustukseksi hyvään palveluun.

Palvelulinja Kyläpussin kyytiin otetaan ilman omavastuuta asiakkaita, joilla on oikeus sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin.

Muilta Kyläpussin asiakkailta peritään 2,50 euroa suunnalta. (HäSa)