Uutiset

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Hattulassa

Viime viikolla (Hämeen Sanomat 15.9. ja 18.9.2004) olemme saaneet lukea muutamia kannanottoja Hattulan iltapäivätoiminnasta ja koulukuljetuksista. Nyt varsinaisen toiminnan järjestäjätahon edustajana haluan tuoda esiin muutaman seikan.

Kevättalvella 2004 kartoitimme aamu- ja iltapäivätoiminnan tarvetta koko Hattulan alueella. Kyselyt tehtiin tuleville 1. luokkalaisille kouluun ilmoittautumisen yhteydessä sekä silloisille 1. luokkalaisille.

Lisäksi lähetimme jokaiselle tulevalle 1. luokkalaiselle kirjeen, jossa oli ilmoittautumislomake liitteenä kesäkuun alussa.

Joten meillä oli tiedossa ne lapset, jotka tarvitsevat iltapäivätoimintaa. Aamuhoidon tarve oli Hurttalan alueella sekä Parolassa.

Tänä syksynä olemme järjestäneet iltapäivätoimintaa Parolassa, Hurttalassa, Pekolassa sekä Nihattulassa. Lisäksi Rahkoilan koululaiset ovat kulkeneet taksilla Hurttalaan kerhoon (maksaneet itse kuljetuksen). Iltapäivätoiminnan ulkopuolelle jäivät Kosken, Lepaan ja Pelkolan koulu, sillä näillä kouluilla oli yhteensä vain 4 lasta, jotka olisivat ko. toimintaan tarvinneet.

Tällä hetkellä iltapäivätoiminnassa on mukana yhteensä 73 lasta.

Olemme laatineet toiminnastamme tarkan suunnitelman (saatavissa allekirjoittaneelta), jossa olemme määrittäneet toiminnan aloittamiselle edellytetyn lapsirajan. Tänä vuonna se oli 7 lasta ja ensi vuoden rajan määritämme kevään aikana.

Teemme merkittävää yhteistyötä perheiden, koulujen sekä päivähoidon kanssa, jotta toiminnallemme asetetut tavoitteet toteutuvat. Hattulan kunta on mahdollistanut toimintamme ja on hyvänä yhteistyöesimerkkinä muille kunnille.

Tulemme ensi keväänä kartoittamaan myös aamu- ja iltapäivätoiminnan tarpeen koko Hattulan alueella. Toivonkin, että ensi syksynä saamme viettää turvallista iltapäivää mahdollisimman monen koululaisen kanssa Hattulassa.

En lähde arvioimaan Hattulan koulukuljetuksia, mutta toivoisin, että 1. ja 2. luokkalaisille kuljetuksiin oikeutettu raja olisi 3 km, kun se tänä päivänä on 4,9 km. Sen lisäksi kuljetukseen oikeutettu lapsi saisi kuljetuksen koulusta kerhoon (eli kaksi kuljetusta päivässä).

Johanna Keränen

Hauho-Hattulan 4H yhdistys

ip-koordinaattori

Hattula

Päivän lehti

3.6.2020