Uutiset

Koulun varovaisuus voi haitata lasta

Koulu voi ottaa yhteyttä poliisiin tai sosiaalihuoltoon ja kertoa heille välttämättömät tiedot lapsen tilanteesta, jos lapsen etu sitä vaatii. Tietosuoja ei tätä estä.

Osassa kouluista on silti ollut asiasta epäselvyyttä.

– Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta tuli voimaan viime elokuun alussa, ja sen tulkinnassa on nyt mennyt joillakin opetustoimen viranomaisilla sormi suuhun. Tämä ei kuitenkaan ole tietosuojakysymys vaan salassapitosäätelyyn liittyvä asia, opastaa tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio.

Koulujen huoli tietosuojan rikkomisesta tuli hyvin esille Helsingin Sanomien mielipideosastolla huhtikuun aikana käydystä keskustelusta. Siitä päätellen kouluilla tulkitaan tuoretta oppilas- ja opiskelijahuoltolakia jopa tarpeettoman tiukasti.

– Kentältä tulee nyt viestiä, että lain tulkinnassa ollaan epävarmoja, toteaa myös Kuntaliiton kehittämispäällikkö Marja Lahtinen.

– Sekaannus johtuu siitä, että ohjeet ovat hajanaiset. Yksi laki ja lisäksi opas sen tulkintaan olisivat tarpeen.

AARNIO korostaa, että kyse on sosiaaliviranomaisten ja koulun henkilökunnan ammattitaitoon perustavasta harkinnasta. Jos lapsi tai nuori on tuen tarpeessa, siitä ilmoitetaan kuraattorille. Koulun ja kodin välinen yhteys on edelleen tärkeä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto aikoo keskustella salassapitolaeista kevään aikana opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Opettajain ammattijärjestön kanssa. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelee aiheesta opasta ja verkkokoulutusta.

– Arkaluonteisen materiaalin luovuttaminen ja salassapitäminen ovat kestoaiheita myös meidän järjestämissämme koulutuksissa. Ajatus tuntuu olevan, että mieluummin ollaan ylivarovaisia kuin luovutetaan sellaisia tietoja, joita ei olisi saanutkaan kertoa, Kuntaliiton Lahtinen sanoo.

Arkaluonteinen tieto voi koskea esimerkiksi lapsen taustaa sosiaalihuollon piirissä. Silloin on sosiaaliviranomaisen asia harkita, mitä tietoja lapsesta voi antaa koululle tai kouluterveydenhuoltoon.

Usein tietojen luovuttaminen on myös tarpeellista, jotta lasta voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla sekä koulunkäynnissä että normaalissa kasvussa.

EDELLÄ mainitun kaltaisissa ta­pauksissa lapsen yksityisyyttä suojaa laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Lainsäädännössä on kuitenkin monta muutakin säännöstä, jotka joko oikeuttavat tai velvoittavat tietojen luovuttamiseen.

Oppilashuoltotyötä tekevillä on perusopetuslain mukaan oikeus luovuttaa välttämättömät tiedot sekä toisilleen että oppilaan opettajalle ja rehtorille. Lisäksi opetuksen järjestäjällä on oikeus saada välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta ja terveydenhuollon ammattihenkilöltä.

On myös tapauksia, joissa koulun velvollisuus voi olla painavampi kuin oikeus. Jos koulussa huomataan, että lapsella ei ole kaikki kunnossa esimerkiksi kotona, siitä on lastensuojelulain mukaan ilmoitettava sosiaalihuoltoon. Perusopetuslaki oikeuttaa puolestaan ilmoittamaan poliisille, jos oppilaan henki tai terveys ovat vaarassa.

Asiasanat

Päivän lehti

5.4.2020