fbpx
Uutiset

Kouluterveyskysely: Koulussa viihdytään hyvin, mutta pientä osaa oppilaista kiusataan silti viikoittain

Seksuaalista ahdistelua kokenut joka neljäs nuori, mutta koulussa sitä tapahtuu harvoin
Keväällä 2019 toteutettuun Kouluterveyskyselyyn vastasi yli 250 000 lasta ja nuorta. Kuva: Esko Tuovinen
Keväällä 2019 toteutettuun Kouluterveyskyselyyn vastasi yli 250 000 lasta ja nuorta. Kuva: Esko Tuovinen

Suurin osa lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja viihtyy koulussa, paljastuu Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) Kouluterveyskyselystä.

Yli puolet lapsista ja nuorista kertoo THL:n kyselyssä pitävänsä koulunkäynnistä ja kokevansa, että opettajat ovat kiinnostuneita oppilaan kuulumisista. Erityisesti koulunkäynnistä pitävät 4. ja 5. luokan oppilaat sekä ammattioppilaitosten opiskelijat, ja varsinkin pojat.

Koulu-uupumusta kokevat yleisimmin 8. ja 9. luokilla opiskelevat tytöt.

Jo alakoululaisilla kokemuksia seksuaalisesta ahdistelusta

Koulussa viikoittain kiusatuksi on joutunut noin joka kahdeskymmenes lapsi tai nuori. Toisella asteella opiskelevat kertovat tulleensa kiusatuiksi perusopetuksen oppilaita harvemmin. Pojat ovat kokeneet tyttöjä yleisemmin fyysistä uhkaa, tytöt taas poikia yleisemmin seksuaalista häirintää. Tytöt myös kertovat poikia yleisemmin kokemastaan väkivallasta aikuiselle.

4. ja 5. luokalla opiskelevista lapsista neljä prosenttia kertoo kokeneensa esimerkiksi seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua vähintään kerran viimeisen vuoden aikana. Lapsille on saatettu myös näyttää seksuaalista kuvamateriaalia. Kaksi prosenttia lapsista kertoo, että heitä on kosketeltu tai painostettu koskettamaan.

Muista koulukyselyyn vastanneista nuorista seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua kertoo kokeneensa noin joka neljäs vähintään kerran vuoden aikana. Yleisimmin seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua on tapahtunut puhelimessa tai internetissä, tai jossain julkisessa paikassa. Koulussa seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua on kokenut vain pieni osa.

Aamupala jää väliin monelta

Kyselyn mukaan moni nuori jättää aamupalan syömättä. Ammattiin opiskelevista jopa yli puolet kertoo, ettei syö aamupalaa jokaisena aamuna kouluviikon aikana. Myös koululounaan väliin jättäminen on yleistä. Joka kolmas 8.- ja 9.-luokkalainen, lukiolainen tai ammattiin opiskeleva ei syö koululounasta päivittäin.

Nuorten humalahakuinen juominen on vähentynyt etenkin ammattiin opiskelevilla nuorilla. Kaikilla luokka-asteilla itsensä tosi humalaan juominen on edelleen yleisempää pojilla kuin tytöillä.

Kannabista on kokeillut ikäluokasta riippuen vähintään kerran noin 9–20 prosenttia nuorista. Kokeilut yleistyivät hieman lukiolaispojilla.

Keväällä 2019 toteutettuun Kouluterveyskyselyyn vastasi yli 250 000 lasta ja nuorta. Aineistoon liittyy pilailuvastausten mahdollisuus, mutta niiden määrä on arvioitu pieneksi.

Kouluterveyskysely 2019

Kyselyn mukaan koulunkäynnistä pitävät erityisesti 4. ja 5. luokan oppilaat sekä ammattioppilaitosten opiskelijat, etenkin pojat.

Koulu-uupumusta kokevat yleisimmin 8. ja 9. luokilla opiskelevat tytöt.

Koulussa viikoittain kiusatuksi on joutunut noin joka kahdeskymmenes lapsi tai nuori. Pojilla on tyttöjä yleisemmin fyysisen uhan kokemuksia, tytöt kokevat poikia yleisemmin seksuaalista häirintää.

Keväällä 2019 toteutettuun Kouluterveyskyselyyn vastasi yli 250 000 lasta ja nuorta.

Menot