Uutiset

Kouluverkon vastattava tulevaisuuden tarpeisiin

Hämeenlinnan yhteiskoulun lukion opettajakunta ja oppilaskunta peräävät oikeutetusti tietoa Yhteiskoulun lukion siirtoaikeista. Opetusviraston puolesta haluan tuoda esiin seuraavat tarkennukset asiaan.

Kouluverkkoselvitys ei ole vain suunnitelma Yhteiskoulun lukion siirtämisestä keskustaan. Kysymys on laajemmasta koko kaupungin kouluverkkoa koskevasta asiasta. Tällöin puhutaan muun muassa koulujen määristä, koulujen koosta ja koulumatkojen pituudesta.

Nyt esityksessä oleva kouluverkkosuunnitelma perustuu siihen, että Hämeenlinnaan rakennetaan kouluverkko, joka vastaa pitkälle tulevaisuuteen oppilaiden ja perheiden tarpeisiin tasavertaisesti kaupungin eri alueilla sekä toimii taloudellisesti ja tehokkaasti.

Ajankohtaiseksi asian tekee, miten ratkaistaan jo nyt vastausta odottavat Kankaantaan koulun peruskorjaus sekä Kirkonkulman koulun peruskorjaus ja laajennus. Katuman koulu odottaa myös ratkaisuaan. Tämän vuoksi kouluverkkoselvityksen laatiminen on myös annettu tehtäväksi opetusvirastoille.

Hämeenlinnan yhteiskoulun lukion siirtäminen keskustaan on osa tätä ratkaisua ja samalla osa Hämeenlinnan lukioverkon kehittämistä.

Kouluverkkoratkaisun kustannuksia ja ratkaisusta aiheutuvia säästöjä käsitellään koulutus- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa maanantaina.

Kustannusten selvittelyä jatketaan lautakunnan linjausten ja ohjeistusten perusteella. Tässä yhteydessä on kuitenkin tärkeää muistaa, että kouluverkkoratkaisua on tarkasteltava tulevaisuuteen suuntaavana ratkaisuna, jonka suuret säästöt tulevat koulukiinteistöjen peruskorjausten, laajennusten ja käyttökustannusten minimoimisesta pitkällä aikavälillä.

On hyväksyttävä, että lyhyellä tähtäimellä tilojen käyttötarkoituksen muutoksesta syntyy aina myös kustannuksia, jotka kuitenkin ovat pienet suhteessa kokonaisuuteen.

Lautakunta päätti edellisessä kokouksessaan, että kouluverkkoselvitystä jatketaan esitetyn pohjalta. Aikaa seuraavaan käsittelyyn jäi kaksi viikkoa, jonka aikana on pidetty rehtoreiden infotilaisuus ja myös laajempi yleisötilaisuus, johon myös mielipidekirjoituksessa viitataan.

Lautakunta tulee maanantaina päättämään etenemisen suunnasta ja aikataulusta. Opetusvirasto jatkaa työtään yksityiskohtien ja konkreettisten kysymysten selvittämisessä yhteistyössä koulujen kanssa.

Asiaa valmistelleena toivon, että voimme Hämeenlinnassa käydä kouluverkosta avoimen ja tulevaisuuteen suuntaavan keskustelun, ja että keskustelun päätteeksi asiassa tehdään päätöksiä, joiden varaan tulevaisuutta voidaan rakentaa.

Kouluverkko on kivijalka, jolle koulujen pitkäjänteinen toiminta perustuu. Kivijalka ei voi olla uhattuna jatkuvasti.

Kirsti Mäensivu

opetustoimen johtaja

Hämeenlinna

Päivän lehti

7.8.2020