Uutiset

Kovapäisyydestä suuri lasku

Hämeenlinna 1.7.2005

Paperiteollisuuden kuusi viikkoa kestäneessä työriidassa neuvoteltiin vihdoin keskiviikkona ratkaisu. Viimeistä silausta vailla sopu on edelleen, sillä Paperiliitto ja Metsäteollisuus ottavat kantaa neuvottelijoiden sopimuspaperiin tänään. On kaikki perusteet kuitenkin uskoa, että käsittämättömiin mittasuhteisiin paisunut kiista siirtyy nyt historiaan, sen synkäksi luvuksi.

Paperin työriidan siemen kylvettiin syksyllä, kun Metsäteollisuus ilmoitti, ettei se ole mukana tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa. Ratkaisulle oli toki perusteensa. Silti paperiteollisuuden isokenkäisten on jälkikäteen arvioitava sen järkevyyttä. Metsäteollisuus ei ilmeisesti ymmärtänyt kuinka sitkeästi paperiväki puolustaa etujaan. Varsinkin ”viittä vaille” -sovinnon kaatuminen juhannuksen alla selvästi järkytti paperin työantajapuolta.

Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Arto Tähtinen tokaisi viikko sitten Paperiliiton ottaneen vastuun, jota se ei pysty kantamaan. Sen täsmällisemmin kiistaa ei voi kuvata kummankaan osapuolen näkökulmasta. Metsäteollisuus ja Paperiliitto ajoivat sumeilematta etujaan viis välittämättä riidan aiheuttamista seurauksista valtiolle, kunnille ja yrityselämälle.

Työmarkkinoiden riidoissa kysymys ei ole vastuun kantamisesta käsitteen laajassa merkityksessä. Paperin kuuden viikon asemasota todisti tämän harvinaisen selvästi. Olisi outoa, jos keskustelu työmarkkinoiden pelisäännöistä – kuten lakko-oikeudesta – ei jälleen kerran kiihtyisi.

Paperin työtaistelulle on tarjottu useankin hintaista loppulaskua. Kauppalehdessä valtiovarainministeriö ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos arvelevat kovapäisyyden syöneen prosenttiyksikön Suomen bruttokansantuotteen tämän vuoden kasvusta. Arvioitsijat pitävät kiistan kansantaloudellisia vaikutuksia vähäisinä.

Järin luotettavaa laskelmaa paperikiistasta on mahdoton laatia. Kysymys on muun muassa suomalaisten tuotteiden menekistä pitkällä tähtäimellä kireillä maailmanmarkkinoilla. Kuinka paljon kilpailijat hyötyivät työtaistelusta? Entä tulivatko eurooppalaiset paperituotteet kauppojen hyllyille jäädäkseen?

Kun huippukalliit koneet seisovat, on tilanne aina huolestuttava. Suomalaisen hyvinvoinnin turvaa työ eivätkä lakot ja työsulut. Erityisen kurjassa asemassa ovat verotulojaan menettäneet kunnat. Työtaistelu horjutti muun muassa Valkeakosken, Mäntän ja Kemin kaupunkien talouksia. Syyttömiksi kärsijöiksi joutuivat myös metsäkoneurakoitsijat ja kuljetusliikkeet.

Paperiteollisuuden työkiistasta oli kuitenkin jotain hyötyä, jos tehdyistä virheistä opitaan. Vaikka Paperiliitto ei vastuuta voikaan kantaa, se voisi oppimistarkoituksessa pohtia, kuinka kallista oli riidan pitkittäminen viikolla vain siksi, että sopimuksessa muutamaa pilkkua siirrettiin.

Paperialan sopimuksen sisältö paljastuu tänään. Onko paperin työtaistelu edessä jälleen kolmen vuoden kuluttua? Näin on pelättävissä.

Paperiteollisuuden työkiistasta oli kuitenkin jotain hyötyä, jos tehdyistä virheistä opitaan.

Päivän lehti

11.8.2020