fbpx
Uutiset

Kovin hätäistä valmisteltua

Hämeenlinna 23.9.2006

Oikeuskansleri Paavo Nikulan kannanoton mukaan tietosuojalain muuttamiseen tähtäävässä valmistelussa on puutteita. Nikulan mielestä on välttämätöntä, että asiaa arvioidaan hallituksen lakiesitystä seikkaperäisemmin ja monipuolisemmin kansalaisten perusoikeuksien näkökulmasta.

Oikeuskansleri korostaa, että myös tietokoneilla laaditut ja lähetetyt sähköpostiviestit ja tietoaineistojen tunnistetiedot kuuluvat perusoikeutena turvatun viestintäsalaisuuden piiriin, vaikka tunnistetiedot eivät kuulu viestintäsalaisuuden suojan “ydinalueeseen”.

Nikula rajaa varsin kovalla kädellä suunnitteilla olevan lain sisältöä: tunnistetietojen käyttö ei ole ehdoitta mahdollista nykyistä lakia muuttamalla.

Tietosuojalain muuttamista on kuvattu jopa Nokia-vetoiseksi hankkeeksi. Väitteiden mukaan juuri Nokia on erityisen huolissaan siitä, että sähköpostia voidaan käyttää salaiseksi katsottavien yritystä koskevien tietojen välittämiseen ja suoranaiseen yritysvakoiluun.

Nokia ei suinkaan ole asialla yksin, sillä tietosuojalain tiukentamista vaatii myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Myös EK pitää välttämättömänä yritysten työntekijöiden sähköpostien valvontaa.

Lakiesitystä on myös arvostelu ja hyvin samankaltaisilla perusteilla, mitä oikeuskansleri Paavo Nikula korostaa omassa lausunnossaan. Palkansaajien etujärjestöt ovat jossain määrin ymmärtäneet EK:n vaatimuksia, mutta samalla ne ovat peränneet yksityisyyden suojan turvaamista ja ennen muuta valvontaan selviä pelisääntöjä.

Oikeuskanslerin kannanoton voi selvästi lukea näpäytykseksi. Perusoikeuksiin kajoavaa lakia on kirjoitettu liian löysällä kädellä ja muun muassa kansainvälinen vertailu ja eri ministeriöiden kuuleminen on unohdettu.

Lain laatimisessa on aivan ilmeisesti pidetty kovaa kiirettä. Miksi? Mistään suunnasta ei ole ainakaan kuulunut väitettä, jonka mukaan sähköposteista olisi tullut yhdessä humauksessa niin paha uhka suomalaisille yritykselle, että asiaan on puututtava kiireesti jopa tietosuojaa koskevan lain laadun kustannuksella.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen (sd.) päätti noin kuukausi sitten pyytää laista kantaa oikeuskanslerilta. Nikulan linjauksen jälkeen on paikallaan alleviivata, että Huovinen teki täysin oikean siirron.

Heti lakiluonnoksen julkistamisen jälkeen katsottiin lain antavan yrityksille jopa poliisin toimivaltaa laajemmat oikeudet viestien tarkkailemiseksi. Oikeuskansleri on tästä tulkinnasta samaa mieltä.

Liikenne- ja viestintäministeriön tarkoitus oli viedä lakiesitys hallitukseen vielä syyskuun kuluessa. Nämä suunnitelmat oikeuskanslerin lausunto mitä ilmeisimmin romuttaa. Tietosuojalain sisällössä täytyy löytää tasapaino viestintäsalaisuuden turvaamisen ja yritysten etujen välillä.

Tietosuojalain sisällössä täytyy löytää tasapaino viestintäsalaisuuden turvaamisen ja yritysten etujen välillä.

Menot