Kolumnit Uutiset

Köyhyydestä voidaan päästä eroon

Pelotti lähteä matkalle Afrikkaan, kun muistikuvissa olivat pikkulasten nälästä turvonneet vatsat ja nälkäpakolaisten toivoton vaellus.

Kauhealta tuntui nähdä kaikkinainen köyhyys, joka leimaa uutisissa Saharan eteläpuolista Afrikkaa.

Perillä Etiopiassa nähtynä todellisuus näyttäytyi paljon monimutkaisemmalta. Etiopia on yksi maailman köyhimmistä maista, mutta toivoa on jopa siellä.

Muutos parempaan on nähtävissä siinä, miten Yhdistyneiden Kansakuntien vuosituhattavoitteet ovat Etiopiassa toteutuneet.

Maa näyttää hyvinkin saavuttavan ensimmäisen tavoitteen eli köyhyyden ja nälän puolittamisen vuoteen 2015 mennessä.

Puolet etiopialaisista nimittäin eli vuonna 1995 alle dollarilla päivässä. Mikäli kehitys jatkuu nykyistä tahtia äärimmäisen köyhiä on tavoitevuonna 2015 enää 2I prosenttia.

Vuosituhattavoitteista ei ole pidetty läheskään niin kovaa meteliä kuin Euroopan talouskriisistä tai vaikkapa ilmastonmuutoksesta. Mistä siis on kysymys?

Syyskuussa 2000 kokoontui 189 YK:n jäsenmaata New Yorkiin kokoukseen, jossa ne sitoutuivat kahdeksan kehityspäämäärän toteuttamiseen. Nämä ovat vuosituhattavoitteita, joissa tulisi saavuttaa merkittävää edistymistä vuoteen 2015 mennessä.

Äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen on tavoitteista ensimmäinen ja koko vuosituhatprojektin yleinen päämäärä.

Sitä tukevat muut tavoitteet, kuten peruskoulutuksen takaaminen kaikille lapsille, naisten aseman parantaminen, lapsi- ja äitikuolleisuuden vähentäminen ja hiv/aidsin ja muiden tautien vastainen taistelu.

Konkreettiset tavoitteet ovat hyviä, koska niiden avulla voidaan arvioida myös sitä, miten tavoitteet on saavutettu.

Unicefin mukaan vuosituhattavoitteissa on saavutettu edistystä monella saralla. Esimerkiksi yhä useammalla maailman ihmisellä on mahdollisuus käyttää puhdasta vettä ja lasten koulukäynti on lisääntynyt. Etiopiassakin melkein kaikki lapset pääsevät vihdoin kouluun.

Etiopian talous on kasvanut 11 prosenttia useana vuonna peräkkäin. Talouskasvu ei kuitenkaan itsessään vähennä köyhyyttä.

Kehitys ei ole suoraviivaista, eikä saavutettu hyvä jakaannu tasaisesti. Eriarvoisuus saattaa entisestään pahentua.

Afrikan maista Nigeria ja Ghana ovat nousseet köyhien kastista keskituloisiksi maiksi, mutta köyhien lukumäärä ja suhteellinen osuus väestöstä ovat vain kasvaneet.

Parhaillaan YK:ssa keskustellaan, mitä tapahtuu vuoden 2015 jälkeen. On vaadittu ihmisoikeuksien lisäämistä tavoitteisiin, koska nykyiset vuosituhattavoitteet eivät niistä puhu suoraan. Mutta miten mitata ihmisoikeuksien toteutumista?

Koulua käyvien määriä ja aidsiin kuolleisuuden vähenemistä voidaan tilastoida. Niistä pessimistikin näkee, että maailmassa tapahtuu paljon myös hyvää.