Uutiset

Köyhyys lisää lapsen riskiä kuolla syöpään

Helsinki
05.06.2018, 14:50

Kotimaa

Vanhempien matala koulutustaso ja alhaiset tulot lisäävät lapsen riskiä kuolla syöpään Suomessa. Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien vanhempien lapsilla oli noin 30 prosenttia pienempi riski kuolla syöpään verrattuna alimman tuloluokan vanhempien lapsiin.
Tutkimuksen aineisto käsitti lähes 4 500 alle 20-vuotiaana syöpädiagnoosin vuosina 1990-2009 saanutta. Heidän kuolleisuuttaan tarkasteltiin viiden vuoden sisällä diagnoosista.
Tutkijalääkäri Anniina Tolkkinen kertoo tuloerojen vaikutuksen kuolleisuuteen olevan yllättävä.
– Näin selkeitä eroja muissa Pohjoismaissa ei ole huomattu, Tolkkinen sanoo.
Itse hoidoista ei juuri koidu perheille kustannuksia, mutta usein toinen vanhemmista jää kotiin hoitamaan sairasta lasta. Tämä kuormittaa taloudellisesti erityisesti vähemmän ansaitsevia vanhempia, mikä Tolkkisen mukaan osaltaan vaikuttaa myös henkiseen jaksamiseen.
Mataliin tuloihin liittyvä riski säilyy korkeasti koulutetuilla vanhemmilla.

Koulutustason vaikutus kasvanut

Myös vanhempien matala koulutustaso lisää lapsen riskiä kuolla syöpään. Tämä voi selittyä sillä, että vähemmän koulutetut osaavat sisäistää ja soveltaa terveyteen liittyvää tietoa huonommin. Kaikki syöpää sairastavat lapset saavat yliopistosairaaloissa samaa hoitoa.
Erot koulutuksen vaikutuksessa kuolleisuuteen näkyivät selkeämmin lapsilla, jotka saivat syöpädiagnoosin 2000-luvulla. Tolkkisen mukaan tämä voi selittyä sillä, että väestön koulutus- ja tulotason kasvaessa myös erot sosioekonomisten luokkien välillä ovat kasvaneet.
Lapsuusiän syövän hoitotulokset ovat parantuneet merkittävästi 1990-luvulta. Lasten mahdollisuus parantua syövästä on Suomessa kansainvälisesti vertailtuna huippuluokkaa.
Tutkimuksen mukaan vanhempien työllisyystilanne, äidin ikä, sisarusten lukumäärä tai vanhempien yhdessä asuminen eivät vaikuttaneet syöpäkuolleisuuteen.

STT

Kuvat:

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Päivän lehti

24.10.2020

Fingerpori

comic