Uutiset

Köyhyyspaketti lievittää, mutta ei paranna

Opiskelijan ja köyhän vertaaminen ei ole kovin totuudenmukaista.

Maan hallituksen budjettiriihessään laatima köyhyyspaketti näyttää avattuna sangen vaatimattomalta.

Valtiovarainministeri Eero Heinäluomalle (sd.) se merkitsi puolueensa puheenjohtajakilvan aikaisen lupauksen lunastamista. Ministerin mielestä paketti vie politikkaa pari piirua ihmisen suuntaan.

Hallitus kertoi köyhyyspaketin olevan 80 miljoonan euron panostus kaikkein vähävaraisimpien kansalaisten arkielämän helpottamiseksi. Päätöksellä pyritään kohentamaan lapsiperheiden, eläkeläisten, sotainvalidien ja -veteraanien, työttömien, vammaisten sekä omais- ja perhehoitajien sosiaalietuuksia.

Kun 80 miljoonan tukipaketti palastellaan henkilötasolle kullekin edunsaajaryhmälle, kuukausikorotukset tukiin ovat monissa tapauksissa muutaman euron suuruisia.

Koko summaa ei valtio maksa omista varoistaan, vaan lähes puolet kokonaiskustannuksista lankeaa kuntien maksettavaksi. Tästä huolimatta köyhyyspaketin arvioidaan helpottavan kuntataloutta, koska kunnat maksavat nykyistä vähemmän toimeentulotukea niille, joiden etuudet paranevat valtion maksamien tukien myötä.

Opiskelijat osoittivat perjantaina mieltään Helsingissä. Heitä sapetti se, etteivät he saaneet köyhyyspaketista edes murusia. Opintotukeen ei tullut korotuksia, ei myöskään ansiotulorajoihin.

Kulttuuriministeri Tanja Karpela (kesk.) tosin profiloitui ennen budjettiriihtä opiskelijoiden puolestapuhujaksi, mutta hänen esityksensä jyrättiin. Niistä ei ollut mainintaa hallitusohjelmassa eikä opintososiaalisia etuuksia ollut otettu myöskään kehysneuvotteluissa esiin.

Karpelan torpausta seliteltiin hyvin kaavamaisesti. Mahtaako kaikista muistakaan menolisäyksistä olla ennakkovaraus yli kolmen vuoden takaisessa ohjelmapaperissa? Siinä ei ole mainintoja esimerkiksi kuntauudistuksesta tai yöjunaliikenteen tukemisesta Kemijärvelle.

Opiskelijan ja köyhän vertaaminen ei ole kovin totuudenmukaista. Opiskelijaelämä on toki niukkaa, ajoin rahaa liikenee tuskin perustarpeisiin. Mutta köyhyys on kuitenkin tilapäistä laatua. Juuri opiskellen valmistutaan ammattiin ja päästään leipään kiinni. Niukkuuden aika on pääsääntöisesti rajattu ja putken päästä näkyy valoa, toivoa paremmasta. Sellaista pitkäaikaiseen köyhyyteen ajautunut ihminen ei näe ehkä koskaan.

Hallituksen köyhyyspaketti helpottaa hivenen vähävaraisten ihmisten elämää. Se ei kuitenkaan pureudu köyhyyden syihin, vaan lievittää sen oireita.

Pahimmillaan lisätuki passivoi entisestään, loppukin into omatoimisuuteen saattaa lopahtaa. Pääsääntöisesti kansalaisilla pitää myös itsellään olla vastuuta omasta elämästään ja selviytymisestään. Parhaimmillaan yhteiskunnan tuki on tilapäistä, sen turvin päästään huonojen aikojen yli.

On paljon tuensaajaryhmiä, joilla ei ole mitään mahdollisuuksia parantaa omatoimisesti omaa elämäänsä. Heitä pitää auttaa, mutta sosiaalietuuksista ei pidä tehtä tuloautomaatteja sellaisille, jotka kykenisivät itsekin vastaamaan asioistaan.

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic