fbpx
Uutiset

Kristillistä kulttuuria ei tarvitse piilottaa

Koulukentässä elää sitkeänä väärinkäsityksenä luulo, että vuonna 2003 voimaan tullut uskonnonvapauslaki rajoittaisi koulujen mahdollisuutta järjestää kristillisen kulttuuriperinnön mukaisia joulu- tai kevätjuhlia kaikille oppilaille.

Uskonnonvapauslain perusteluissa todetaan, että tarkoituksena ei ole muuttaa koulujen käytäntöjä uskonnollisten päivänavauksien, jumalanpalvelusten ja kristilliseen perinteeseen kuuluvien juhlien osalta.

Oppilaalla on kyllä oikeus omantunnon syistä kieltäytyä uskonnon harjoittamisesta, esimerkiksi koulujumalanpalveluksesta. Sen sijaan perustuslakivaliokunnan mietinnössä tähdennettiin sitä, että kristilliset juhlatraditiot, esimerkiksi virsi, ovat osa suomalaista kulttuuria, ei uskonnon harjoittamista.

Jeesuksen syntymästä kertova joulukuvaelma, jouluevankeliumi tai “Enkeli taivaan” -virsi ovat osa suomalaista jouluperinnettä, eikä niiden sisällyttäminen koulun joulujuhlaan edellytä lupien kyselemistä huoltajilta.

Kaikilla lapsilla, niin kristityillä, muslimeilla kuin uskonnottomilla on oikeus tutustua kulttuurisiin juuriimme. Maahanmuuttajalasten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ei edistä se, että eristämme heidät siitä arvotraditiosta, joka on muokannut yhteiskuntaamme satojen vuosien ajan.

Jos emme itse arvosta ja tunne omaa uskonperinnettämme, kuinka voimme olettaa tänne tulijoiden sitä kunnioittavan?

Opetushallituksessa valmistellaan uusia tiedotteita uskonnonvapauslain soveltamisesta perusopetuksessa ja lukioissa. Toivottavasti uudet ohjeet poistavat hämmennyksen ja rohkaisevat koulukenttää turvaamaan lapsille ja nuorille myönteisen oikeuden uskon elämiseen todeksi.

Kristillinen kulttuuriperintö on suomalaisen yhteiskunnan aarre, jota on tarpeetonta piilotella tai hävetä.

Päivi Räsänen

kansanedustaja, puolueen puheenjohtaja (kd.)

Riihimäki

Menot