Uutiset

Kuka törmää kehen Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa on monia paikkoja, joissa mielestäni olisi tarpeen liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi alentaa nopeuksia tai tehdä muita parannusratkaisuja.

Pari esimerkkiä:

1. Poltinahon ”kiertoliittymä”: no tämähän ei tietenkään ole mikään oikea kiertoliittymä. Siinä esimerkiksi keskustasta tultaessa voi ajaa suoraan Ahvenistontielle. Ja monet ajavat todella kovaa.

Entä jalankulkijat ja pyöräilijät ”liikenneympyrässä”? Onko heidän paikkansa siinä? Nyt meno on melkoisen turvatonta. Ja kulkijoita on paljon varsinkin nyt kun koulut ovat alkaneet.

Ennen kuin paikalle saadaan oikea kiertoliittymä auttaisiko asiaa nopeuksien alentaminen. Suurin sallittu nopeus Turuntiellä, Poltinahontiellä, Hattelmalantiellä ja Ahvenistontiellä voisi mielestäni olla aivan hyvin 40 km/h. Tätä puolustaa myös sekin, että Poltinahontiellä on eri liikuntahallien liikenteen takia usein paljon tietä ylittävää liikennettä ja erityisesti jääkiekko-otteluiden aikana tienvarret täynnä pysäköityjä autoja.

Hattelmalantietä ja sen poikki taas kulkevat sadat Koulutuskeskus Tavastian ja Ahveniston koulun opiskelijat.

2. Aleksis Kiven katu: tällä kadulla Ahvenistontien ja Rengontien välillä on monta suojatietä ja esimerkiksi useat Jukolan kouluun menevät koululaiset ja päiväkotiin kulkijat joutuvat ylittämään tien. Tiellä on toki koulusta varoittava liikennemerkki. Mutta monien autoilijoiden nopeudet ovat 50 km/h rajoituksesta ja ”koulu”-merkistä huolimatta aivan liian suuret.

Aleksis Kiven kadulla ajavien liian suuri nopeus hankaloittaa myös esimerkiksi Loimalahdentieltä tälle kadulle tuloa. Eikö olisi paikallaan alentaa Aleksis Kiven kadun nopeusrajoitus 40 kilometriin tunnissa välillä Ahvenistontie (lämpövoimala) ja Rengontie (hevostallit). Toki liikennevalot olisi myös mietittävä vaihtoehto.

Ehkäpä olisi paikallaan jopa laittaa Hämeenlinnan yleiseksi taajamanopeudeksi 40 km/h. Se selkeyttäisi varmasti tilannetta.

Liikenteen ja liikenneturvallisuuden asiantuntijoiden laatimassa Tieliikenteen turvallisuus 2006-2010 -asiakirjassa (http://www.mintc.fi/oliver/upl226-Liik.pdf) taajamien perusnopeudeksi esitetään tätä:

”Taajamien nopeusrajoitusten suunnittelun lähtökohta tulee kuitenkin olla, että perustaso rajoituksille on 40 km/h.”

Asiakirjassa todetaan myös, että ”viime vuosina taajamien nopeusrajoitukset on alennettu suurelta osin 40 km/h:iin ja jossakin määrin myös 30 km/h:iin. Nopeusrajoituksia on tuettu rakenteellisilla ja liikenneympäristöllisillä toimenpiteillä kuten kiertoliittymillä, suojatiekorotuksilla ja muilla hidasteilla. Nämä ovat olleet tehokkaita.”

Myös Hämeenlinnassa on ryhdyttävä pikaisiin toimiin liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi !

Pyörällä ja autolla

Hämeenlinna

Päivän lehti

21.10.2020

Fingerpori

comic