fbpx
Uutiset

Kuluttaja-asiamies: Aikakauslehtien markkinoinnissa lainvastaista menettelyä – Lehtitalojen on korjattava puutteet

Ongelmia on erityisesti lehtitilausten hintaa, kestoa, peruuttamisoikeutta ja irtisanomista koskevissa ehdoissa.
Kuluttaja-asiamies lähettänyt viidelle lehtitalolle sitoutumispyynnön, jotta ne korjaavat lainvastaista menettelyään aikakauslehtien markkinoinnissa ja etämyynnissä.

Kuluttaja-asiamies käsittelee parhaillaan viiden lehtitalon kanssa aikakauslehtien markkinointiin liittyviä ongelmia.

Puutteita on erityisesti lehtitilausten kestoa, hintaa, peruuttamisoikeutta ja sopimuksen päättämistä koskevissa ehdoissa. Puutteet vaihtelevat lehtitaloittain.

Kuluttaja-asiamies lähetti lokakuussa sitoutumispyynnöt A-lehdille, Aller Medialle, Bonnier Publicationsille, Otavamedialle ja Sanoma Media Finlandille.

Pyynnöissä hän edellyttää lehtitalojen korjaavan lainvastaisia menettelyjään.

– Aikakauslehtien markkinoinnissa ja etämyynnissä on merkittäviä ongelmia kuluttajansuojalain kannalta ihan perusasioissa. Ne pitää saada nyt kuntoon, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Annetut tiedot osin harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia

Ongelmat tulivat ilmi, kun kuluttajat tekivät niistä ilmoituksia ja kuluttaja-asiamies seurasi lehtien markkinointia.

Aikakauslehtien markkinoinnissa ja etämyynnissä kuluttajalle ei usein annettu kaikkia kuluttajansuojalain edellyttämiä ennakkotietoja tai annetut tiedot olivat osin harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia.

– Kun kestotilausta eli toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta markkinoidaan tutustumistarjouksella tai kokeilujaksolla, tulee kuluttajalle kertoa selvästi, että kyse on kestotilauksesta ja mikä on sen hinta, Väänänen sanoo.

– Myös tiedot peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä tulee antaa kuluttajille selkeästi ja ymmärrettävästi ennen sopimuksen tekemistä.

Osa lehtitaloista on myös lähettänyt kuluttajille aikakauslehtiä ilman heidän suostumustaan ja edellyttänyt heiltä maksua.

Myös kestotilausten irtisanomisajat ovat kohtuuttoman pitkiä ja irtisanominen on tehty tarpeettoman hankalaksi.

Jotkut lehtitaloista ovat esimerkiksi sitoneet irtisanomisajan laskutusjakson pituuteen, jolloin neljän kuukauden lehtitilauksessa irtisanomisaikakin on ollut neljä kuukautta. Vakiintunut käytäntö irtisanomisajassa on 30 päivää.

Kuluttaja-asiamies pyrkii neuvottelemaan lehtitalojen kanssa ratkaisun lainvastaisiin menettelytapoihin vuoden 2018 aikana.

Menot