fbpx
Uutiset

Kuluttaja-asiamies harkitsee ryhmäkannetta Nokian Renkaita vastaan

Kuluttaja-asiamies harkitsee ryhmäkannetta Nokian Renkaita vastaan. Ryhmäkanne olisi toteutuessaan ensimmäinen Suomessa.

Lännen Media kertoi torstaina, että yli 300 Nokian Renkaiden asiakasta vaatii yhteensä noin 67 500 euron korvauksia rengasvalmistajalta yrityksen testivilpin takia.

Nokian Renkaat pitää hinnanalennusvaatimuksia perusteettomina.

Kuluttaja-asiamiestä edustava lakimies Jari Suurla kilpailu- ja kuluttajavirastosta sanoo, että virasto seuraa tarkkaan, miten Nokian Renkaita koskeva poliisin selvitystyö, mahdollinen esitutkinta ja mahdolliset oikeusprosessit etenevät.

– Asia on myös kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinnassa. Ryhmäkannetta voidaan ajaa, vaikka esimerkiksi poliisi ei aloittaisi tutkintaa asiassa, Suurla sanoo ja muistuttaa, että ryhmäkanteen voi Suomessa nostaa vain kuluttaja-asiamies.

Nokian Renkaiden asiakkaat eivät ole vielä lähestyneet kuluttaja-asiamiestä ryhmäkannepyynnöllä. Suurla arvioi, että Nokian Renkaiden tapauksessa on elementtejä, jotka mahdollisesti puoltaisivat ryhmäkanteen ajamista.

Lakimies viittaa 302:een Nokian Renkaiden asiakkaaseen, jotka vaativat yritykseltä hinnanalennuksia paljastuneen rengastestivilpin takia.

– Jos tapauksessa on useita samankaltaisia vaatimuksia, ryhmäkanne voisi soveltua käytettäväksi. Nokian Renkaiden tapauksessa on ilmeisesti juuri näin, useita samankaltaisia vaatimuksia, Suurla sanoo ja kertoo viraston harkitsevan parhaillaan ryhmäkannetta asiassa.

Syy-yhteys pitää näyttää toteen

Jotta kuluttaja-asiamies voisi lähteä ajamaan ryhmäkannetta, sen pitäisi Suurlan mukaan olla taloudellisesti perusteltua. Toisin sanoen pitkät ja hankalat oikeusprosessit aiheuttavat kuluriskin, mikä nostaa kynnystä lähteä ajamaan ryhmäkannetta.

Kuluttaja-asiamies ei ole toistaiseksi nostanut ainuttakaan ryhmäkannetta, vaikka laki on sen mahdollistanut jo vuodesta 2007.

Myös Nokian Renkaiden tapauksessa on lakimiehen mukaan haasteita.

– Vaikka vaatimukset ovat samankaltaisia, jokaisessa tapauksessa pitäisi erikseen pystyä osoittamaan, että kuluttaja on katsonut sitä tiettyä mainosta tai muuten ollut tietoinen renkaiden testimenestyksestä, ja että se on vielä vaikuttanut ostopäätökseen.

– Syy-yhteys harhaanjohtavalla markkinoinnilla ja kuluttajan ostopäätöksellä pitää olla ja näyttää toteen, mikä tuottaa haasteita.

Renkaiden ostajien asiaa ajaa tällä hetkellä Turre Legal -niminen lakitoimisto, joka on aiemmin puhunut joukkokanteen nostamisesta. Se on eri asia kuin ryhmäkanne.

Joukkokanteessa joukko yksittäisiä henkilöitä nostaa yhden tai useamman kanteen samaa vastaajaa vastaan. Mikäli yhteinen kanne nostetaan, ovat kaikki jäsenet yhteisvastuussa vastapuolelle mahdollisesti tuomittavista oikeudenkäyntikuluista.

Ryhmäkanteessa kuluttaja-asiamies edustaa asiakkaita, ja ryhmän jäsenet eivät ole vastuussa oikeudenkäyntikuluista.

Suurla neuvoo asiakkaita laatimaan mahdollisimman seikkaperäiset selvitykset, jos he aikovat lähestyä kuluttaja-asiamiestä ryhmäkannepyynnöllä.

– Jos asiakkaat pystyisivät yksilöimään ostetut renkaat ja kertomaan, mistä lehdestä tai mediasta mainokset on luettu, se helpottaisi asian selvittelyä.

Lakimies kuitenkin korostaa, että korvausvaatimusten oikeudelliset perusteet ja myös ryhmäkanteen aloittamisen edellytykset ovat vielä epäselviä.

Asiantuntija: Ryhmävalitus olisi ryhmäkannetta parempi

Helsingin yliopiston kauppaoikeuden yliopistonlehtori Klaus Viitanen pitää Nokian Renkaiden tapausta kuluttajien kannalta ongelmallisena, sillä yksittäisten kuluttajien vaatimukset ovat melko pieniä.

– Oikeuslaitos soveltuu heikosti tämän tyyppisten pieni-intressisten asioiden ratkaisuun. Samasta syystä myös ryhmäkanne tuntuu hyvin raskaalta tavalta ajaa tätä asiaa.

Viitasella onkin esittää vaihtoehtoinen tapa korvausten vaatimiseksi: ryhmävalitus. Kuluttaja-asiamies sai vuonna 2007 käyttöönsä sekä oikeuden ryhmäkanteen että ryhmävalituksen ajamiseen.

Ryhmävalitusta ei käsiteltäisi tuomioistuimessa vaan kuluttajariitalautakunnassa.

– Tämä olisi kaikkein yksinkertaisin menettelytapa. Kuluttajia ei tarvitsisi erikseen nimetä, vaan lähtökohtaisesti kuluttaja-asiamies vaatisi, että Nokian Renkaat hyvittäisi tietyn summan kaikille niille, jotka ovat tiettynä ajanjaksona hankkineet tiettyjä Nokian Renkaiden renkaita.

Jos kuluttajariitalautakunta katsoo, että Nokian Renkaiden tulisi maksaa korvauksia asiakkaille, yritystä ei kuitenkaan voisi velvoittaa maksamaan asiakkaille.

– Kuluttajariitalautakunta voi antaa ainoastaan suosituksia, jotka eivät tuomioistuimen päätösten tavoin ole pakolla täytäntöönpantavissa. Kuluttajariitalautakunnan päätösten noudattaminen perustuukin pitkälti julkisuuspelotteeseen.

– Mitä enemmän Nokian Renkaiden rengastestivilppi ja nämä jälkitoimet saavat julkisuutta, sitä kiusallisemmaksi se yritykselle käy.

Nokian Renkaiden testimanipulaatio paljastui helmikuussa, kun Kauppalehti kertoi, että rengasjätti oli lähettänyt vuosien ajan lehtitesteihin paranneltuja renkaita, joita ei ole tuotannossa. LM

Menot